[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Astrid Bigum Kristensen, Journalistpraktikant

I strålende solskin blev fartøjet Havfruen i går navngivet på Flådestation Korsør. Det var departementschef i Forsvarsministeriet, Lars Finsen, der navngav det tredje fartøj i Diana-klassen, som afløser de gamle orlogskuttere af Ø-klassen.

Navngivningen blev fejret med taler og musik fra Søværnets Tambourkorps. Blandt andet fra generalløjtnant Per Ludvigsen, chef for Forsvarets Materieltjeneste. I sin tale udtrykte han sin tilfredshed:

- Vores skibsbyggere har gjort det godt. De tilvejebringer, i samarbejde med den civile danske skibsbygningsekspertise, skibe og fartøjer med gode søgående egenskaber.

- Ønsker om et fartøj der både kan skyde en høj fart, og samtidig ligge roligt i søen ved lav fart, er skibsbygningsmæssigt nærmest to uforenelige krav. Så det kræver en høj grad af skibsbygningskunst ved udformning af skroglinjerne.

- Alle krav og ønsker er det dog lykkedes at afstemme godt i et konstruktivt samarbejde mellem den operative kommando og den materielfaglige myndighed

Nye muligheder
Også Stabschef i Søværnets Operative Kommando, flotilleadmiral Henrik Andersen, gav Havfruen et par ord med på vejen:

”Søværnet får med med Diana-klassen tilført helt andre muligheder. Vores nye enheder kan blandt andet bære vores efterhånden kendte FLEX-containere. Det betyder, at de for eksempel kan anvende vores miljøcontainere, og derved kan de indgå i beredskabet med miljø-bekæmpelse på lige fod med kollegaerne på Flyvefisken-klassen”, sagde han.

Stabschefen fremhævede også andre af Havfruens forcer, blandt andet en ny måde at sætte gummibåden i vandet på samt fartøjets mulighed for at sejle med en fart op til 25 knob.

- Det betyder nye anvendelsesmuligheder og disponeringer i forbindelse med generel suverænitetshåndhævelse og farvandsovervågning, men vigtigst er dog den nu endnu kortere responstid i forbindelse med søredning, påpegede han.

Efter navngivningen er Havfruen nu klar til at indgå i farvandsovervågning, hvor skibet blandt andet skal bidrage med søredning, miljøovervågning og bekæmpelse af forurening.