[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

Ikke alene var det Absalons første skud med Evovled Sea Sparrow missilet, det bliver også første gang forsvarskanalen viser high speed optagelser. Affyringen fandt sted 15. april nord for Skotland. Seniorsergent Tais Johansen og orlogskaptajn Lauge Voldby fra Forsvarets Materieltjeneste står bag high speed optagelserne. De tre sekvenser er optaget med henholdsvis 500, 1000 og 1500 billeder pr. sekund. De skal først og fremmest bruges til at analysere om missilet opfører sig korrekt, men fra mandag 26. maj får forsvarskanalens seere også glæde af de flotte billeder.

Nyt missil
Evolved Sea Sparrow missilet kan flyve med 2000 kilometer i timen og er designet til at nedskyde andre missiler. Det skal til at afløse søværnets ældre Sea Sparrow missiler. Ifølge kaptajnløjtnant Lars Nidorff fra 2. edskadre er det nye missil en stor forstærkning af danske krigsskibes selvforsvar:
– Rækkevidden er cirka det dobbelte af det gamle, men drejehastigheden er fire gange hurtigere, så det giver en utrolig styrkelse. Det gamle lå i underkanten af 15 kilometer, mens det her kommer op på 30 kilometer.
Evolved Sea Sparrow missilerne kan flyttes fra skib til skib i søværnets containere. Støtteskibe, korvetter og standard flex kan få missilerne om bord og når søværnet i de kommende år får tre nye fregatter, bliver de også udrustet med de lynhurtige missiler. 

Besøg forsvarskanalen her.