[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Når soldaterne i Afghanistan tager på orlov, er der færre soldater, der kan passe på de lejre, hvor soldaterne bor. Derfor er hæren og hjemmeværnet blevet enige om, at hjemmeværnet skal uddanne og stille med personel, der kan udfylde hullerne i vagtplanerne, foreløbig frem til 2010.

- Det er logisk for os at anvende hjemmeværnets folk, der i forvejen har en uddannelse i bevogtning, siger major Claus Andersen, Nationale Operationer i HOK.

Hjemmeværnet er nu i færd med at påbegynde uddannelsen af den deling, der skal af sted til Afghanistan som den første. På uddannelsen skal de lære, hvordan de skal begå sig i netop det missionsområde. Det gælder både i forhold til beskydning og miner, og i forhold til, hvordan man skal opføre sig som dansker blandt afghanere.

Delingen sammensættes af frivillige fra Hjemmeværnets Indsatsstyrke (HIS) og kommer fra Totalforsvarsregion København.

Hos hjemmeværnet er man ikke i tvivl om, at der ligger både en anerkendelse og en stærk signalværdi i at gennemføre uddannelsen. Netop bevogtning er en af hjemmeværnets kernekompetencer, og de folk, der sendes af sted, skal gennem Hærens Operative Kommandos (HOK) nåleøje i den afsluttende godkendelse, før de sendes ud. Det betyder blandt andet, at de skal igennem en handlebane med eksempelvis beskydning og miner.

- Da vi står for den sidste del af uddannelse og godkendelse, ved vi også, at det er de rigtige, der kommer af sted. Det er godt for både hjemmeværnet og os, siger Claus Andersen, som mener, at ordningen er en god måde at aflaste Forsvarets soldater på.

Hjemmeværnet har tidligere haft udsendt enkeltpersoner sammen med hæren. Det har typisk været som specialister og presseofficerer.

(Kilde: Hærens Operative Kommando)