[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jari Nielsen

En bevogtningsdeling fra hjemmeværnet skal i november-december 2008 bevogte danske lejre i Afghanistan. I første omgang drejer det sig om Camp Price ved Gereshk. Bemandingen ved den danske bataljon er her væsentligt reduceret i november og december, da mange soldater er på orlov i perioden.

Hærens Operative Kommando har ingen tidligere erfaring med international udsendelse af hele hjemmeværnsenheder, men har bidraget med mange enkeltmandsudsendelser. Hjemmeværnssoldater har blandt andet tidligere støttet missionerne i Afghanistan og Kosovo.

Inden delingen på 27 mand tager af sted, skal de lære at arbejde i Afghanistan, og de skal uddannes og godkendes til at løse opgaverne på lige fod med andre udsendt soldater af Hæren. Den afsluttende del af uddannelsen foregår således i hærens regi.

- De har fået den uddannelse, som hæren giver soldater. De er rigtig gode soldater, som er positive og motiverede, siger oberstløjtnant Hans Henrik Møller, som er chef for afdelingen for internationale operationer i Hærens Operative Kommando.

Baggrunden for samarbejdet mellem hjemmeværnet og hæren er, at hjemmeværnet er specialister i bevogtning.

- Jeg betragter det som ros til hjemmeværnet, at vi nu også skal opstille enheder, der kan løse særlige opgaver for hæren på internationale operationer, siger chefen for hjemmeværnet, generalmajor Jan S. Norgaard.

Udsendelse af hjemmeværnssoldater til støtte for hæren er inden for det mandat og de rammer, Folketinget har fastsat, i forbindelse med danske operationer i Afghanistan.

Det forventes, at der igen i 2009 skal udsendes hjemmeværnsdelinger til bevogtning i Afghanistan.