[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den dræbte konstabel Morten Krogh Jensen fra Den Kongelige Livgarde kommer til Roskilde Lufthavn søndag den 2. marts kl. 11.
Der vil derefter være en mindehøjtidelighed, som vil blive overværet af de pårørende samt de nærmeste venner og kolleger.

Mindehøjtideligheden forestås af chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, Kammerherre Lasse Harkjær, og feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen.

Der vil være et æreskommando, et fanekommando samt Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

Forsvarsminister Søren Gade deltager i ceremonien sammen med chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou.
Konstabel Morten Krogh Jensen begraves fra Oppe Sundby Kirke onsdag den 5. marts kl. 11.

Se flere informationer på hærens side.