[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Nu er der snart ingen undskyldninger for ikke at komme i form. Det første hold idrætsledere gennemgår netop nu et 2 uger langt introforløb ved Center for Idræt, inden de formelt tiltræder ude ved tjenestestederne den 1. december.

På tjenestestederne skal idrætslederne igangsætte og udvikle motions- og træningstilbud, der kan bringe alle i god form. Desuden skal de inspirere den enkelte medarbejder til en sund og aktiv livsstil og tage initiativ til sundhedsfremmende tiltag.

Spørger man en af de nyansatte idrætsledere, Dennis Foged Hansen, er der grund til at prioritere de ansattes sundhed:

- Mange af de livsstilsproblemer der findes i samfundet, afspejles også i Forsvaret. Og det er problemer som det vigtigt at få afhjulpet, fordi vi har en række fysiske krav, man skal leve op til i forhold til udsendelse. Derfor er min ambition at gøre en forskel og løfte dem, der ikke på nuværende tidspunkt lever op til kravene, siger Dennis Foged Hansen, der 1. december tiltræder som idrætsleder ved Haderslev Garnison. Her kan medarbejderne se frem til at drage nytte af Dennis’ erfaring på idrætsområdet, der blandt andet tæller en diplomtræneruddannelse fra Dansk Center for Idræt og et virke som sportsleder for landsholdet i militær femkamp.
Idrætslederne vil løbende modtage efteruddannelse og holde netværksmøder, hvor de vil dele erfaringer og sparre om nye sundhedstiltag.

- Geografisk bliver vi placeret på garnisoner over hele landet. Derfor er det vigtigt, at vi kan få mulighed for at netværke og opbygge et arbejdsfællesskab på tværs af den geografiske spredning. I første omgang skal jeg ud og stikke en finger i jorden og vurdere hvad behovet er ved garnisonen, siger Dennis Foged Hansen.
 
De resterende 10 idrætsledere ansættes medio marts 2009 og besættes af civilt personel.

Følgende tjenestesteder og distrikter kan som de første se frem til at få
hjælp til at blive fit for fight: Wing Aalborg, Aalborg Kaserne, Holstebro, Haderslev, Varde, Fredericia, Slagelse, Korsør, Vordingborg, Høvelte og Bornholm.

Kilde: Forsvarets Personltjeneste.