[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

I Storbritanien kører i øjeblikket en pressesag, der tager udspring i, at alvorligt sårede briti-ske soldater kan have fået blodtransfusioner med blod, som ikke er sygdomsscreenet efter normal civil standard.

Da danske soldater også har opereret i de omhandlede lande, har Forsvarets Sundheds-tjeneste analyseret oplysningerne, som primært stammer fra det Britiske Forsvarsministe-rium. De har sammenholdt oplysninger med oplysninger om danske operationer og tilska-dekomne i området.

Blodtransfusionerne har været givet til sårede soldater, som har haft et ekstrem behov for blod. Behandlingerne er alle foregået ved amerikanske felthospitaler i operationsområder-ne, ikke ved britiske.

Forsvarets Sundhedstjeneste er ikke bekendt med, at der har været alvorligt tilskadekom-ne danske soldater, som primært er behandlet ved et amerikansk felthospital. Det er derfor Sundhedstjenestens vurdering, at der ikke er nogen som helst risiko for dansk soldater.

Læs redegørelse fra Forsvarets Sundhedstjeneste