[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Under sejlads på grønlands østkyst havde inspektionsskibet Vædderen i år den sjældne ære, at være det første skib i Tasiilaq. Tasiilaq, tidligere kendt som Angmassalik, er en af de sværeste havne at besejle, da storisen holder havnen lukket i 10 måneder om året, og selv i de måneder, hvor man kan komme índ, kræver det godt sømandsskab at manøvrere rundt.

Grundet den gunstige issituation lykkedes det imidlertid inspektionsskibet Vædderen at finde en vej igennem ismasserne og gennemførte den 11. juni et kort anløb af Tasiilaq.
De mange små fartøjer ved atlantkajen blev velvilligt flyttet, så Vædderen kunne lægge til.

Under opholdet fik Vædderens besætning mulighed for at komme en tur i land. Specielt byens børn var glade for besøget og mødte op i stort tal for at hilse på besætningsmedlemmerne.

Vædderens læge var med sin camuflageuniform absolut den mest populære blandt byens unge.

Næste skib der ventes det Tasiilaq er Arina Arctica, der forventes at ankomme den 28. juni med friske forsyninger af dagligvarer. Da vejret og issituationen altid er usikker, var Vædderens anløb med til at give indbyggerne håb om, at de snart vil få friske varer på hylderne igen.

(Kilde: Grønlands Kommando)