[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I dag var familie, venner og kolleger mødt op i Nørresundby Kirke for at tage afsked med overkonstabel af 1. grad Jesper Gilbert Pedersen. Jesper blev 28 år og faldt i kampen mod Taleban fredag den 25. juli i Helmand, Afghanistan.


Jesper Gilbert Pedersen drager af sted på sin sidste rejse.
Foto: Henning Jespersen-Skree.

Cirka 350 mennesker deltog i den militære bisættelse. I spidsen for de officielle gæster stod forsvarsminister Søren Gade. Til stede var desuden forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensen, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Peter Bartram og chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Kurt Mosgaard.

Fra den amerikanske ambassade deltog forsvarsattaché Roger Coldiron, Captain (Navy) og hærattaché oberstløjtnant Catherine Gillund.
Fra den britiske ambassade deltog forsvarsattaché Richard MacCormack, Wing commander, og fra 16. Air Assault Brigade(UK) deltog oberstløjtnant Michael McGinty, Rear commander.

Dannebrog, baret og medaljer prydede Jespers kiste, og kammerater og kolleger fra kampvognsdeling LOKE stod æresvagt.
1. Panserbataljon/Jydske Dragonregiment stillede med estandart-vagt, og til stede var også faner fra Hærens Konstabel- og Korporalforening, Hjemmeværnsdistrikt Aalborg samt De Blå Baretter Nordjylland.

 

 

Blandt de officielle gæster var blandt andre (set fra venstre): Chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Peter Bartram, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensen, forsvarsminister Søren Gade, forsvarsattaché Roger Coldiron, Captain (US Navy) og hærattaché oberstløjtnant Catherine Gillund.  Foto: Henning Jespersen-Skree.

Pastor Peder Skamriis Pedersen fortalte i sin tale til de efterladte, at Jesper var en lille mand og en stor soldat, som nu for sidste gang var vendt hjem til sin fødeby Nørresundby i en alt for tidlig alder.

Der blev sunget fire salmer i kirken: I østen stiger solen op, Du som har tændt, Dejlig er jorden og Altid frejdig når du går.

Inden Jespers kiste blev båret ud til den ventende rustvogn, spillede en trompetist fra Prinsens Musikkorps ”Last Post” - et sidste farvel til Jesper og til ære for den, som er faldet i krig.

 

Soldater fra kampvognsdeling LOKE bærer kisten med deres faldne kammerat til rustvognen. Foto: Henning Jespersen-Skree.