[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Krysantemumbomben er beregnet til at sprænge højt oppe i luften, men nede ved jorden og i lukkede rum kan den anrette store skader på både omgivelser og tilskuere. Derfor er krysantemumbomben ulovlig for andre end professionelle fyrværkere, og blandt det fyrværkeri som forsvarets ammunitionsryddere destruerer mest af i december og januar.
– Hvis man står for tæt på, kan en krysantemumbombe rykke en arm eller et ben af, advarer major Michael Krogh, der er chef for Forsvarets ammunitionsryddere. Trykket fra eksplosionen er stort nok til at ødelægge en bil og udkastet fra bomben kan begynde en brand.

Politiet er særligt opmærksomme på krysantemumbomberne i december og januar, og når de finder ulovligt fyrværkeri sender de bud efter ammunitionsrydderne, der uskadeliggør det.
– Vi er i lige så stor fare som almindelige mennesker, når vi har med bomberne at gøre, men vi har materiel, vi kan fjernbetjene, så vi ikke selv skal røre ved bomberne, siger Michael Krogh.

De sidste par år, har der været et stigende antal krysantemumbomber i omløb. Michael Krogh er forsigtig med at gætte på årets statistik for fundne krysantemumbomber, men umiddelbart ser det ud til at tallet stagnerer.
– De økonomiske forhold i samfundet påvirker mængden af ulovligt fyrværkeri, men det er for tidligt, at sige om finanskrisen får færre mennesker til at købe krysantemumbomber før i februar, slår Michael Krogh fast.

Demonstrationer virker
Kampen mod krysantemumbomberne foregår ikke kun med rullemarie og politiransagninger, ammunitionsrydderne laver også demonstrationer for skoleelever.
– Politiet har en klar fornemmelse af, at der er færre alvorlige hændelser med eleverne på de skoler, hvor vi viser, hvor farligt ulovligt fyrværkeri er, siger Michael Krogh.

Hvis ulykker med ulovligt fyrværkeri skal begrænses, er det vigtigt at forældrene holder øje med om de unges fyrværkeri er mærket med BRS (Beredskabsstyrelsen) og SHS (sikkerhedsstyrelsen). Så er fyrværkeriet lovligt. Desuden opfordrer Michael Krogh forældrene til at fyre nytårskyts af sammen med børnene for at skabe en fornuftig kultur omkring fyrværkeri og selvfølgelig til at man anvender både sikkerhedsbriller, høreværn og stormtændstikker/lightere.