[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Jan Schelbech

”Hearts and minds”. De ord bruger mange forskere i dag, når det handler om at beskrive, hvordan soldater skal vinde freden i Afghanistan. Det er der en vis logik i.

Når danske soldater sætter projekter i gang, der er med til at fylde sultne afghanske børns maver, så er de i hvert fald godt på vej til at nå det endelige mål. Et nyt projekt har skabt arbejde til arbejdsledige lokale i provinshovedstaden Lashkar Gar. Det betyder penge i tegnebogen og mad på bordet for familierne.

Skraldemænd på overarbejde
De danske CIMIC-soldater (civil-militært samarbejde) har i de sidste fem måneder haft et tæt og intensivt samarbejde med det lokale bystyre. Og det har båret frugt. Projektet går i al sin enkelthed ud på, at arbejdsløse er blevet ansat til at rydde op i byens gader. Nogen reel renovation har man aldrig tidligere haft i byen. Befolkningen i Lashkar Gar har været tvunget til at smide deres affald i gaderne. Men nu er det slut.

NATO betaler lønningerne og skaffer arbejdsredskaber, men arbejdet er udelukkende styret af de lokale myndigheder. Grøfter og rendesten flyder ikke længere med affald. Derfor har det ustadige vejr med masser af regn ikke forårsaget oversvømmelser, med fugt i husene til følge.

Det ser bedre ud, man kan holde ud at gå på vejene og sidst men ikke mindst er det godt for hygiejnen og helbredstilstanden for indbyggerne. De danske soldater har nu  kastet sig over andre arbejdsopgaver i byen Gereshk længere oppe af Helmand floden, men projektet Lashkar Gar kører endnu, og er en stor succes.

En svær start i Musa Qala
Projektet ”penge for arbejde” i Musa Qula er af en lidt anden karakter. Her er de danske soldater gået i gang med genopbygningen, før der er en reel afghansk administration i lokalområdet. Det har skabt en del problemer. Organisering og styring af de igangsatte projekter har taget al for meget tid.

Samtidigt har lønningerne været for høje i forhold til en gennemsnitsløn i området. Det har måske haft den effekt, at folk i arbejde har valgt det fra til fordel for det højere lønnede hjælpearbejde. Men efter en svær start kører projektet og arbejdsledige kan nu brødføde deres familier.

Læs mere på HOKs hjemmeside.