[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarsminister Søren Gade overrakte i dag årets kommunikationspris til Forsvarets Rekruttering, hvis rekrutteringskampagne har skabt gode resultater.

Forsvarets Rekruttering modtager prisen for kampagnen ”Et springbræt eller et ståsted for livet”, der har samlet rekrutteringsindsatsen til alle Forsvarets uddannelser på tværs af værn og sat fokus på bredden af de uddannelsesmuligheder, Forsvaret tilbyder. Målsætningen med kampagnen har været at fremstille Forsvaret som en organisation, der rummer en lang række af attraktive karrieremuligheder.

- Forsvarets Rekruttering har vundet prisen for deres nye samlede tilgang til rekrutteringskampagner, som har vist resultater. De har formået at vise Forsvaret som et mangfoldigt uddannelsessted og en arbejdsplads med mange muligheder. Effektiv kommunikation er nødvendig for at tiltrække den arbejdskraft, som Forsvaret behøver, og som alle virksomheder i dag eftertragter. Kampagnen har medvirket til at gøre Forsvaret eftertragtet, sagde Forsvarsminister Søren Gade blandt andet i sin tale ved prisoverrækkelsen.

Gitte Holler fra Forsvarets Rekruttering forklarer, at den samlede rekrutteringsindsats har været nødvendig for at tydeliggøre Forsvaret som en attraktiv uddannelses- og arbejdsplads, der giver de unge mange forskellige karrieremuligheder - både inden for Forsvaret og i det øvrige erhvervsliv:

- En undersøgelse vi lavede blandt unge inden kampagnen blev sat i værk, viste at de unge mest forbandt en uddannelse i Forsvaret med værnepligten og generelt vidste de meget lidt. Derfor tog vi fat i Forsvaret som helhed og fokuserede på at kommunikere bredden af uddannelsestilbud. Forsvaret rummer jo langt flere uddannelsesmuligheder og oplevelser end mange går rundt og tror, siger Gitte Holler.

Udbuddet af uddannelser præsenteres for første gang i samlet form i bogen ”Hvad kan jeg blive i Forsvaret”, der beskriver alle Forsvarets 42 uddannelser. Bogen kan bestilles på www.forsvaretsuddannelser.dk, - et tilbud, 23.000 allerede har benyttet sig af.

Kampagnen har påvirket de unges uddannelsesvalg
Effekten af kampagnen er tydelig at spore. Ansøgertallet til Forsvarets uddannelser steg i 2007 med 24% og ramte hidtil ikke så søgte uddannelser som fx konstabler i alle værn og teknisk officer i søværnet. Kvaliteten af ansøgninger fik også et løft, særligt uddannelserne til frømand og sprogofficer modtog flere kvalificerede ansøgere. Samtidig steg antallet af henvendelser fra 2-3.000 de foregående år, til 15.000 i 2007.

Hos Forsvarets Rekruttering er der stor glæde over anerkendelsen. Gitte Holler, der modtog prisen på sektionen vegne, forklarede om strategien:

 - Vores mål med kommunikationen de sidste år har været at forvandle en snæver værns- og uddannelsesspecifik kommunikation til en mere overordnet rekrutteringskommunikation, hvor vi viser Forsvaret som det alsidige uddannelsessted og arbejdsplads, det er.
Den retning var en ny og strategisk satsning. Og det er selvfølgelig en stor glæde, at kampagnen havde en stor og positiv effekt i forhold til rekrutteringen, men også nu – med denne pris – at få anerkendt at vi er på rette vej med vores kommunikationsstrategi. Det er meget motiverende for vores videre arbejde, siger Gitte Holler.

Det høje niveau i antallet af ansøgninger til Forsvarets uddannelser holder. Til dato er ansøgertallet fuldt på niveau med 2007-niveauet. Til efteråret starter Forsvarets Rekruttering deres nye kampagne, som bygger videre på tankegangen om Forsvaret som ”et springbræt eller ståsted for livet”.

(Kilde: Forsvarets Personeltjeneste)