[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

– Døden giver aldrig mening, for den kommer altid ubarmhjertigt og tager det fra os, som vi ikke føler, at vi kan leve foruden, og sådan er det også med Mortens død, sagde sognepræst Susanne Leiding i sin prædiken.

For at alle skulle kunne høre prædikenen, var der sat højttalere op udenfor kirken, hvor størstedelen af Mortens venner befandt sig, da kirken ikke kunne rumme det store antal fremmødte.

”Se nu stiger solen”, ”Altid frejdig, når du går” og ”Kongernes konge” blev afsunget til Mortens ære. Derudover blev John Denvers ”Leaving on a Jetplane” afspillet lige efter præstens tale.

Da ceremonien i kirken var slut, bar seks af Mortens kammerater den Dannebrogssmykkede kiste ud til tonerne af ”You’ll never walk alone”. Fulgt af den nærmeste familie og chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Lasse Harkjær, samt regimentets fane bar de kisten frem til familiens gravsted.

Efter jordpåkastelsen blev der bedt Fadervor, og en trompetist fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps blæste ”Last Post”.

Familien havde ønsket, at Morten Krogh Jensen fik en Livgarderbegravelse efter Den Kongelige Livgardes tradition. Der var derfor ikke tale om en officiel militærbegravelse, hvorfor den øverste repræsentant for forsvaret var chefen for Den Kongelige Livgarde.

Kilde:HOK