[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Her ventede familie, venner og repræsentanter fra Hæren.

”Det var ikke sådan, vi håbede at få Morten hjem. Vi havde alle glædet os til at tage imod ham med åbne arme i en eller anden lufthavn i Danmark efter endnu en mission,” sagde Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Lasse Harkjær, i sin tale til den sørgende forsamling.

Kort forinden var Morten Krogh Jensens kiste blevet båret ud af et Hercules 130-J fly til tonerne af ”Kongernes Konge,” der blev fremført af Den Kongelige Livgardes Musikkorps, mens et æreskommando fra samme regiment præsenterede gevær for den omkomne kammerat.
Kisten blev båret af seks kammerater fra Den Kongelige Livgarde, hvoraf to stadig er udsendt til Afghanistan, og derfor havde fulgt kisten hele vejen.

Herefter nedlagde Chefen for Den Kongelige Livgarde blomster ved kisten, gjorde honnør og begyndte sin tale. Så fulgte en kort ceremoni og velsignelse varetaget af feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen, hvorefter kisten blev båret ud til rustvognen til tonerne af ”Det var på Isted Hede.”

For regeringen deltog Forsvarsminister Søren Gade.
For Hæren deltog Chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou.