[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hæren har sendt helt nye og moderne køretøjer – Piranha III C – til Afghanistan. De yder en fortræffelig beskyttelse for soldaterne, de har stor bevægelighed og en betydelig ildkraft. De nye køretøjer er alle forsynet med et nyt våbensystem – en såkaldt Over Head Weapon Station – som er et maskingevær, der kan betjenes inde fra vognen.

Tirsdag morgen kan gratisavisen ”24 timer” berette, at der er fejl på våbensystemerne og køretøjerne, og at der mangler reservedele.

Det er på sin vis rigtigt, men alle køretøjer ruller og er klar til at deltage i operationerne.

”Der er ikke noget, der er kritisk,” siger oberst Henrik Sommer, der er chef for Operationsdivisionen i Hærens Operative Kommando. ”Enheden er i stand til at løse opgaverne, og der er ikke tale om, at soldaterne er udsat for en større risiko på grund af fejl og mangler.”

Hæren bestræber sig på – hurtigst muligt - at sende det sidste nye materiel ud til de indsatte styrker. Det kan derfor ikke undgås, at der vil opstå fejl og konstateres mangler, og materiellet bliver selvfølgelig repareret hurtigst muligt. Der har også været perioder, hvor der kun har været få reservedele tilbage inden for enkelte områder, men der flyves hver eneste uge forsyninger og materiel ud til styrken i Afghanistan.

Allerede i denne uge ankommer et hold logistik-folk planmæssigt til Helmand-provinsen. De skal – på baggrund af de første indhøstede erfaringer med de nye køretøjer - vurdere, om den foreløbige og skønsmæssigt fastsatte beholdning af reservedele er den rigtige, eller om den eventuelt skal forøges eller reduceres. Således vil der løbende ske tilpasninger i beholdningerne i forhold til det reelle slid, der er på materiellet.

”24 timer” kan også berette om soldater, der ved hjælp af tyggegummi og en cola-dåse har holdt et køretøj kørende. Dette er et godt udtryk for danske soldaters opfindsomhed og foretagsomhed, når materiellet i en snæver vending og under meget primitive forhold skal holdes rullende, indtil en egentlig og mere faglig kompetent reparation kan gennemføres.

PIRANHA_Fakta (pdf)