[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Line Lærkholm-Bengtsen

Nu kan man blive officer på knapt halvandet år. I Forsvaret håber man, at det løser problemet med den akutte mangel på officerer. Den nye grundofficersuddannelse er 16 måneder lang. Tidligere skulle kadetterne igennem et tre år langt forløb, før de fik kommandoen.
– Forsvaret har behov for, at der hurtigt kommer flere officerer ud. Under den 16 måneder lange uddannelse får kadetterne de personlige og faglige kompetencer, der gør dem til at være delingsfører i en international operation med ansvar for ca. 30 mand, forklarer major Lene Larsen fra Hærens Officersskole.
Inden man kan begynde på den nye korte officersuddannelse, skal man først være sergent. Efter uddannelsen bliver kadetterne udnævnt til løjtnanter.

Kriger først, akademiker siden
Der er desuden sket en omprioritering af den rækkefølge, kadetterne skal lære de forskellige fag på uddannelsen.
– Den mere akademiske del af den officersuddannelse, vi kender i dag, får man nu først efter de 16 måneder. Tager man hele den tre år lange uddannelse, får man en officersuddannelse af samme længde og kvalitet som før, mener major Lene Larsen. 

Begrænset ansvar
Fra Forsvarets side ser man ingen problemer i at sende officerer ud til fx internationale missioner, der nu får en kortere uddannelse.
– Dem, vi sender ud med den kortere uddannelse, er klædt på til at tage sig af lige netop delingsføreropgaver. Der er forskel på det ansvar, man vil få efter en grunduddannelse på 16 måneder og hele officersuddannelsen. Dem, der tager hele den knap tre år lange uddannelse, kan både være delingsfører og næstkommanderende i et kompagni [red. ca. 150 mand], forsikrer Lene Larsen.  

Unge vil selv bestemme
Med den nye officersuddannelse prøver Forsvaret også at imødekomme de unges ønsker om selv at bestemme, om de vil have en kort eller en lang uddannelse i Forsvaret – om Forsvaret skal være ”et springbræt eller et ståsted for livet”, som det hedder i rekrutteringskampagnen fra 2007.
– De unge ser uddannelse i et kortere perspektiv, det prøver vi i Forsvaret at imødekomme, siger John Christensen fra Forsvarets Rekruttering og fortsætter:
– I den nye kortere uddannelse ligger fokus på soldaterhåndværket. De unge lærer meget mere om praktisk ledelse og det, de skal direkte ud og beskæftige sig med. Men vi går dog ikke på kompromis med optagelseskravene, fastslår John Christensen.
Hos Forsvarets Rekruttering forventer man, at 165 kadetter begynder deres uddannelse i eftersommeren.
Du kan læse mere om officersuddannelsernes indhold og længde på forsvaretsuddannelser.dk