[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Korvetten Olfert Fischer har haft en grundberøring ud for søværnets øvelsesområde ved Sjællands Odde.

I forbindelse med træning i bekæmpelse af en asymmetrisk trussel (trussel fra mindre skibe, fly eller fra land) stødte den danske korvet Olfert Fischer her til eftermiddag den 11. september på grund ved Sjællands Odde.

Under høj fart og tæt på land foretager Olfert Fische en manøvre, der bringer skibet ind over 10 meter kurven, hvorved den ene skrue berører havbunden. Under grundberøringen var der ingen personskade.

Olfert Fischer ligger for nuværende til ankers ud for Sjællands Odde, indtil søværnets slæbebåde ankommer og eskorterer korvetten mod Fredericia skibsværft.
 
Presseofficeren ved Søværnets Operative Kommando, Kaptajnløjtnant Jesper H. Lynge udtaler:

– Olfert Fischer var i færd med at træne skydning under høj fart og tæt på land for at simulere angreb fra mindre fartøjer. Træningen foregår på marginalerne med henblik på at skabe et så realistisk scenario som muligt, og det er herved, at skibet foretager en manøvre, der bringer skibet ind på under 10 meter vand.

– Selvom skibets dybgang normalt er 4,8 meter, så får skibet alligevel kontakt med havbunden grundet den sugeeffekt, der opstår under høj fart mellem skibet og havbunden.

– Foreløbige dykkerundersøgelser tyder på, at det kun er den ene skrue, der er beskadiget, og vi er p.t. i færd med at indsamle yderligere informationer om hændelsen. Når det er gjort, bliver sagen overdraget til Forsvarets Skibshavarikommission.

Olfert Fischer deltager for øjeblikket i den store flådeøvelse DANEX 08, hvor deltagere fra Tyskland, Storbritannien, Polen og Danmark træner sømilitære færdigheder med særlig fokus på søværnets internationale engagement i området ved Afrikas Horn.
 
Kilde: Søværnets Operative Kommando