[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg

Et endnu bedre samarbejde mellem søværn og kystvagter fra landene i det nordatlantiske område er nøgleordet, når eksperter fra de 18 lande i denne uge mødes i København. Mødet finder sted i North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF). Et samarbejde der blev etableret i oktober sidste år.

NACGF beskæftiger sig med alle typer af maritim sikkerhed og arbejder med søredning, havmiljø, og beskyttelse mod terrorisme, smugling og menneskeskabte katastrofer.
- Vi kan blive endnu bedre til samarbejde om alle de her punkter. Der er i forvejen et stærkt samarbejde mellem mindre grupper af de lande, der er med i NACGF, fx mellem landene omkring Østersøen. Men de gode erfaringer kan også være nyttige i et bredere perspektiv, forklarer presseofficer Klaus Randrup fra Søværnets Operative Kommando.

I hovedparten af de 18 deltagende lande er kystvagten og søværnet separate myndigheder, hvilket kræver tæt koordination, når opgaverne overlapper.
- Den koordination kan være vanskeligt og her kan vi lære fra os. Vi har jo begge funktioner i det danske søværn, siger Klaus Randrup.

De 18 lande i det Nordatlantiske forum har også overvejelser om, at deres fælles ekspertise kan anvendes til at øge den maritime sikkerhed i mindre udviklede områder af verden. Det gælder blandt andet i havene ud for Afrika, hvor et dansk flådefartøj i øjeblikket sikrer de skibe, der sejler med nødhjælp til Somalia.
- Der er ikke truffet nogen beslutninger om et bredere internationalt samarbejde. Men med verdens afhængighed af havene som transportvej og lagerplads for en meget stor del af verdenshandlen, er der behov for global maritim sikkerhed. Og her mener vi, at NACGF besidder en viden og erfaring om sikkerhed, som med fordel kunne udbredes, forklarer Klaus Randrup videre.

Formanden for det nordatlantiske kystvagts forum er chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang. Mødet i København varer til torsdag.