[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Christian Reinhold, presseofficer

- Personligt har det været et højdepunkt i min udsendelse at møde og hjælpe den almindelige, lokale afghaner, der har henvendt sig til os. Ikke mindst kvinderne, der viser stor taknemmelighed over den opmærksomhed, de endelig får. De har været overset og undertrykt i alt for lang tid, fortæller den danske sygehjælper Louise Kejser.
I perioden 9. til 12. januar gennemfører hun sammen med amerikanske soldater i FOB Price (Forward Operating Base) et medicinsk hjælpeprogram for de lokale beboere i Gereshk og omegn. Amerikanerne har bedt om hjælp hos den danske bataljon til behandling af kvinder og børn, da de selv kun har mandligt personel.

Almindelige patienter
Normalt er dansk sanitetspersonales kræfter fokuseret på behandling af soldater fra ISAF, ANA og ANP (den afghanske hær og politi), og arbejdet med lokale, der lider af almene sygdomme, er meget begrænset. Men netop i disse dage gøres der en undtagelse. Lokale beboere fra Gereshk har kunnet komme ud til FOB Price og modtage lægehjælp.

- De sygdomme, vi behandler, kræver sædvanligvis ikke en omfattende behandling, men kan løses med en simpel medicinsk behandling eller kur. Ofte er det endda tilstrækkeligt med et godt, gammeldags husmoderråd. Det, vi får igen fra de afghanere, vi har opbygget en gensidig tillid med, kan vise sig at være meget værd. Vi ved jo, hvor vigtigt afghanernes samarbejde er for os.

Det er ikke kun de afghanske patienter der har fået noget ud af de fire dage lægehjælp.
- Det har været utrolig spændende at deltage i programmet. Udover at det er en god øvelse rent fagligt at stille en diagnose og derefter behandle den, så er det en stor oplevelse rent personligt. For det første er det dejligt, at det ikke alt sammen skal handle om krigsskader. Men mere betydningsfuldt er det at opnå en følelse af at hjælpe de lokale afghanere, at tale med dem og trin for trin vinde deres fortrolighed, fortæller den danske sygehjælper Louise Kejser.

 
 Den danske sygehjælper Louise Kejser hjælper en mor og hendes to børn.