[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

– Det umiddelbare indtryk er positivt. Tre ud af fire pårørende er tilfredse, siger Klaus Rosendahl fra Forsvarets Personeltjeneste, der står bag undersøgelsen. Spørgeskemaet blev sendt ud til 1500 soldater, der har været udsendt i 2007. Svarprocenten er 22%, hvilket ikke er særligt højt, men det er ifølge rapporten stadig nok til, at man kan drage statistisk gyldige konklusioner. 

Har allerede forbedret kritikpunkter
Rapporten viser, at Forsvaret har ramt rigtigt med hensyn til nogle af de seneste initiativer for at hjælpe pårørende nemlig pårørendetelefonen, som blev etableret i foråret. Og pårørendeportalen, der bliver klar ved årets udgang.
– En del pårørende mener, at Forsvaret skal informere bedre. De er pårørende til udsendte i 2007 og siden de besvarede skemaet, har vi allerede gjort noget ved dette problem. Man kan ringe til pårørendetelefonen og snart vil man også kunne klikke ind på pårørendeportalen, hvor de relevante oplysninger er samlet, forklarer Klaus Rosendahl.

Må forsvare udsendelser
De pårørende havde i undersøgelsen mulighed for at komme med uddybende kommentarer. Mange af dem handler om, at venner og bekendte presser de pårørende ved at stille spørgsmål som, hvad Danmark skal i Afghanistan.
– Vi skal informere bedre om, at det er Folketinget, de beslutter hvilke missioner, danske soldater skal deltage i. Det har intet med den enkelte pårørende at gøre. De skal have ro til at koncentrere sig 100% om soldaten, som er på mission, siger Claus Rosendahl. 
Rapporten peger også på at mange af de udsendtes børn har det svært. En del pårørende kritiserer Forsvaret for ikke at informere nok om konsekvenserne for børnene, når far eller mor er i Afghanistan.   

Hæren er bedst
Tilfredsheden med Forsvarets indsats er størst blandt pårørende til ansatte i hæren, hvor de fleste er udsendt. Blandt de pårørende til udsendte i søværnet og flyvevåbnet er størstedelen stadig positive, men her er lidt flere negative besvarelser. Værst ser det ud for pårørende til enkeltmandsudsendte, som føler, de ikke får nok information. FN-observatører bliver eksempelvis udsendt enkeltvis eller nogle få soldater ad gangen. Generelt ser det ud til at jo større hold soldater, der er af sted, jo bedre er Forsvaret til at tage sig af de pårørende.

Det er første gang Forsvaret måler de pårørendes tilfredshed, men fremover vil Forsvarets Personeltjeneste gentage undersøgelsen hvert andet år.

Læs hele rapporten her