[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

FKO og CS har i dag afholdt et møde omkring udviklingen i radarsagen. FKO og CS er i den forbindelse blevet enige om i samarbejde at yde støtte og rådgivning til nuværende eller tidligere medarbejdere, der kan have været udsat for ioniserende stråling i forbindelse med arbejdet med radarudstyr, herunder reparation af senderør.

Kræftens Bekæmpelses videnskabelige undersøgelse fra januar 2008 påviser, at ansatte i særlige stillinger og funktioner i Forsvaret fra 1960’erne og frem til 1981 kan være blevet udsat for kræftfremkaldende stråling.

FKO og CS vil gerne opfordre alle, som er i tvivl om de er i risikogruppe til at kontakte Forsvarets Sundhedstjeneste på tlf.: 39 77 12 00, CS på tlf.: 36 90 89 00 eller egen læge indenfor almindelig daglig arbejdstid.

Vi opfordrer også medarbejdere, som har anmeldt deres sag til Arbejdsskadestyrelsen og fået afslag, om at rette henvendelse.

Du kan finde undersøgelsen her: www.cancer.dk