[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Michael Aagaard Jensen

Nuværende eller tidligere ansatte i Forsvaret har ikke større risiko for kræft, end tilsvarende faggrupper andre steder i erhvervslivet. Kun på et enkelt punkt adskiller dette sig. Ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse har i den ny rapport, der udkom mandag, fundet en mulig sammenhæng imellem afskydning af ammunition indendørs og nyrekræft.

- Sammenhængen mellem afskydning af ammunition indendørs og nyrekræft er helt ny viden for Forsvaret. Det er et område vi nu må kigge nærmere på. De øvrige områder er allerede kendte og sammenlignelige med det øvrige samfund, siger Forsvarschef Jesper Helsø.  

Skydebaner undersøges
Resultatet får nu Forsvarets Etablissementtjeneste til at gennemgå Forsvarets indendørs skydebaner. Herunder også de skydebaner som ligger på forsvarets område, men bruges af hjemmeværnet med flere. Kontrollen skal vise om skydebanerne lever op til gældende regler for udsugning og rengøring. Gør de ikke det bliver de lukket.

Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse viser også, at nuværende eller tidligere ansatte i Forsvaret, der arbejder ombord på fly, har natarbejde eller arbejder som mekanikker, har en øget risiko for kræft i forholdt til en gennemsnits dansker. Men set i forholdt til civilt ansatte i tilsvarende jobs er risikoen præcis den samme. Forsvaret vil dog rette fokus på områderne.

- Vi tager undersøgelsens resultater meget alvorligt og har allerede indledt et samarbejde med de faglige organisationer om at finde mulige løsninger til forebyggelse og for at skabe et så godt og sikkert arbejdsmiljø som muligt, siger Forsvarschef Jesper Helsø.  

Forsvarskommandoen har forud for offentliggørelsen orienteret Forsvarets personaleorganisationer med henblik på at få anbefalinger til opfølgning på undersøgelsen. De tre risikoområder, arbejde ombord på fly, mekanikerarbejde og natarbejde vil få ekstra opmærksomhed. Det flyvende personel gennemgår allerede et årligt omfattende helbredstjek. Der vil i forbindelse med denne undersøgelse blive rette særlig fokus mod den del af det flyvende personel, som vurderes at udgøre risikogruppen.

Det vil blive indskærpet, at mekanikere som hovedregel kun må anvende (farlige) stoffer og materialer, der er anbefalet af Forsvarets Materieltjeneste. Ligesom værkstedsmiljøerne vil blive gennemgået for at sikre, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Forsvaret vil bl.a. se på de gældende regler og aftaler for hvile- og arbejdstid i forsvaret samt de allerede igangsatte tiltag, for eksempel automatisering af alarmer.

Medarbejdere indenfor risikogruppen vil alle blive gjort opmærksomme på de tilbud, der allerede eksisterer for relevante kræftundersøgelser.