[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jari Nielsen

Repræsentanter fra 20 NATO- og partnerlande samt nogle af NATOs kommandoer og støtteorganer mødtes i sidste uge på Hærens Føringsstøtteskole i Fredericia.

På dagsordenen var blandt andet forberedelserne til NATO Response Force 14 (NRF14). Danmark bidrager ved at opstille hovedkvarteret for den såkaldte Land Component Command i første halvdel af 2010.

På mødet blev også diskuteret de udfordringer, som Danmark står over for i forbindelse med NRF14.

Onsdag rykkede delegationen til Oksbøl, hvor øvelse Yellow Knight blev afholdt på Hærens Kampskole. Øvelsen var ikke en decideret NRF14-øvelse, men formålet var at teste mange af de det kommunikations- og it-udstyr samt de kompetencer, som man forventer at anvende i det danske bidrag.

Ved besøget i Oksbøl fremviste 3. telegrafbataljon planerne for opbygningen af hovedkvarteret, som vil bestå af omkring 30 containere, der kan foldes ud og rumme 10-12 arbejdspladser hver.

- Mødet mundede ud i en god dialog mellem især NATO’s hovedkvarter, NATO C3 Agency-repræsentanterne og de danske repræsentanter. Der blev etableret gode kontakter og udtrykt stor villighed til at støtte Danmark i de videre forberedelser, siger orlogskaptajn Peder Holm fra Forsvarsstabens IKT-Planlægningssektion.

Foreløbig er det planen, at 15 nationer skal understøtte det danske bidrag.