[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jari Nielsen

70 repræsentanter for 16 NATO-lande, tre Partnership for Peace-lande, NATO-skolen og tre NATO-kommandoer er disse dage i Aalborg til det årlige møde i NATO CBRN Training Working Group.

På mødet udveksler deltagerne informationer om alle aspekter af uddannelse og træning på CBRN-området (kemisk, biologisk, radioaktivt og nukleart). Arbejdsgruppen er ansvarlig for multinational individuel og kollektiv CBRN-uddannelse og alle de aktiviteter, der knytter sig dertil.

Formålet med mødet er at se på de overordnede bestemmelser for, hvordan man håndterer uddannelse på området. Øvelser på området planlægges og koordineres for flere år frem i tiden, og man tilrettelægger omfang og indhold.

De fleste nationer, herunder Danmark, deltager med repræsentanter for alle værn og en CBRN-medicinsk ekspert. Deltagerne opdeles i arbejdsgrupper, der diskuterer CBRN-emner, der specifikt vedrører enten landbaserede, flyvende og sejlende enheder.

Major Poul Erik Rohde fra CBRN-videncenter i Skive deltager både i land-delen og som projektofficer, der varetager den overordnede nationale koordination værnene imellem.

Han fortæller, at fokus for mødet specielt er de kemiske og biologiske områder.

- Vi drøfter blandt andet anvendelsen af stoffer i industrien og ved terroraktioner. Vi ser på det hele, men det nukleare område nedtones, siger Major Poul Erik Rohde.

Et andet fokus for mødet er uddannelse inden for ”warning and reporting”, det vil sige koordinationen af varsling og rapportering til enhederne.

Torsdag tager mødedeltagerne til Skive Kaserne, hvor ”warning and reporting”-øvelsen Brave Beduin har været i gang hele ugen