[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jari Nielsen

Supreme Allied Commander Transformation (SACT) under NATO afholder i dag og i morgen seminar i København. Allianceledere, Nordatlantisk Råds generalsekretær og formanden for NATO’s militærkomité skal gøre alliancen klar til fremtiden.

I SACT’s såkaldte ”multiple futures”-projekt, hvor man har opstillet fem forskellige scenarier for, hvordan verden ser ud i om 10-25 år, på baggrund af ni forskellige faktorer, der på den ene eller anden måde påvirker samfundets udvikling.

Det drejer sig eksempelvis om urbanisering, globalisering og miljø.

Seminaret skal således gerne munde ud i, at NATO’s beslutningstagere er enige om de militære- og sikkerhedsmæssige implikationer ved de forskellige fremtidsscenarier.

- Spørgsmålet er så, hvordan vi bedst imødegår den fremtid, siger oberstløjtnant i Flyvevåbnet Jan Nielsen, som er næstkommanderende i det danske forbindelseselement i SACT.

Samtidig er det hensigten, at projektet skal munde ud i et fælles tankesæt, der kan bruges til at diskutere alliancens fremtidige udfordringer. Det vil give SACT mulighed for at give den bedste militære rådgivning til de strategiske beslutningstagere i NATO og i medlemslandene.

- Det er dét, der danner det teoretiske grundlag for, hvordan man kan udlede sikkerheds- og militære konsekvenser, siger Jan Nielsen.

Konkret kan arbejdet på sigt eksempelvis munde ud i anbefalinger til medlemslandene om, hvilke militære ressourcer, de skal råde over, for bedst at tilpasse sig det ændrede verdensbillede.