[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Palle Cortes afsluttede Søværnets Officers Skole i 1975 og forrettede sejlende tjeneste helt frem til 1987 blandt andet som navigationsofficer, antiubådsofficer, operationsofficer og næstkommanderende på fregatterne. Han tilbragte desuden en lang periode i Royal Navy som udvekslingsofficer. I 1986 blev han udnævnt til orlogskaptajn og gjorde det følgende år tjeneste som chef på korvetten Niels Juel.

Fra 1987-88 deltog Palle Cortes i Forsvarets Stabskursus forud for en tre år lang periode som sektionschef i Søværnets Operative Kommando. I denne funktion var Palle Cortes dybt involveret i planlægningen og gennemførelsen af Operation FARAWAY, som var det danske bidrag til Operation DERSERT SHIELD/STORM i Irak.

Denne hektiske periode blev efterfulgt af et år som stabschef i kommandostaben for Standing Naval Force Atlantic. I 1992 vendte Palle Cortes tilbage i national tjeneste som chef for korvetten Peter Tordenskiold, som var en af de første enheder i Operation SHARP GUARD i Adriaterhavet.

Efter en kort periode i planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen blev Palle Cortes udnævnt til kommandørkaptajn og blev chef for operationsafdelingen i Søværnets Operative Kommando.
 
I 1997 fulgte en udsendelse til hovedkvarteret for AFNORTHWEST i High Wycombe, England hvor han var chef for Afdelingen for Planlægning af Maritime Operationer. Samtidig var Palle Cortes ansvarlig for en stor del af planlægningen af flytningen til det nye AFNORTH-hovedkvarter i Brunssum.

Da Palle Cortes vendte tilbage til Danmark, blev han den 1. september 1999 udnævnt til kommandør og tiltrådte samme dato som chef for søværnets 3. eskadre. Allerede et år efter blev Palle Cortes tillagt grad af flotilleadmiral med henblik på, som den første chef, at opbygge Søværnets Taktiske Stab.

I perioden fra oktober 2002 til august 2006 var Palle Cortes stabschef ved Søværnets Operative Kommando, hvor han var hovedmanden bag Søværnets oplæg til det nuværende forsvarsforlig.

Efter Palles Cortes eget ønske genoptog han tjenesten som chef for Søværnets Taktiske Stab, og det er ikke mindst hans fortjeneste, at Danmark den 15. september i år kunne overtage ledelsen af koalitionsstyrken TASK FORCE 150 i Det Arabiske Hav. Denne kommando ville have været selve kulminationen på en lang og flot operativ karriere i Søværnet. Også af denne grund var det et hårdt slag for Palle Cortes, da han i foråret 2008 fik konstateret uhelbredelig kræft og måtte se i øjnene, at han ikke ville kunne varetage posten som chef for styrken.

På trods af sin fremskredne sygdom stod Palle Cortes på kajen i Frederikshavn den 17. august i år, da Absalon, med Søværnets Taktiske Stab om bord, afsejlede for at overtage kommandoen for TASK FORCE 150. Palle Cortes ønskede at give Søværnets Taktiske Stab nogle sidste ord med på vejen inden den historiske mission.

Som menneske og officer var Palle Cortes et stort forbillede for mange af os. Dedikation, loyalitet og retskaffenhed var blot nogen af hans særlige kendetegn. Han stillede store krav til sig selv og til sine medarbejdere og havde en medarbejder gjort sit bedste, var der ikke grænser for Palle Cortes’ hjælp, hvis medarbejderen havde brug for støtte.

I Søværnet efterlader Palle Cortes et stort tab, og vores tanker går til hans hustru Hanne, børn og børnebørn.
Æret være Palle Cortes minde.

Nils Wang
Kontreadmiral
Chef for Søværnets Operative Kommando

Kilde: Søværnets Operative Kommando