[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Succesen fortsætter for Søværnets STOP OLIEN-kampagne. Næsten 8400 havmiljøvogtere holder nu øje med, at dansk farvand er rent farvand.

Alene i sæsonen 2008 meldte godt 2300 nye havmiljøvogtere sig til kampagnen. Og succesen fortsætter:
-Selvom sejlersæsonen er slut for i år, får jeg stadig henvendelser hver dag fra interesserede, som gerne vil være havmiljøvogtere, siger Birgitte Vagnholm fra SOK.

Udover at havmiljøvogterne melder det til SOK, hvis de observerer olie på havet, har havmiljøvogterne også en vigtig præventiv virkning:
- Havmiljøvogterne er mennesker, som er engagerede i klima og miljø. De har en ægte interesse i at gøre en forskel, og med deres tilstedeværelse på havet fungerer de som en slags vagthunde. De store skibe ved godt, at vi har øjne overalt på vandet, siger Birgitte Vagnholm.

Stor begejstring
Hos havmiljøvogterne er begejstringen for kampagnen stor:
- Som havmiljøvogter føler man sig virkelig som en vigtig brik i den overvågning, vi er så mange, der tager positivt del i. Stort set alle sejlere i min hjemhavn bærer SOK vimpel, hvilket man som aktiv havmiljøvogter kun kan være stolt af, lyder det fra Erling G. Ringvei fra Havnsø.

Sejlere fra Danmarks nabolande omkring Østersøen, Tyskland og Sverige, har også vist interesse for STOP OLIEN-kampagnen. Lige nu tæller havmiljøvogterne 75 udenlandske sejlere.

I år 2008 har kampagnen også fået havmiljøvogtere fra luften, da Kongelig Dansk Aeroklub meldte sig som samarbejdspartnere.

Også fra myndighedernes side intensiveres bestræbelserne på at holde havet rent for olie. I 2008 har Søværnets Operative Kommando fået tre nye patruljefartøjer med oliespærrer; Fiskeridirektoratet fik et nyt skib med flydespærrer, og marinehjemmeværnet tager løbende nye skibe med flydespærrer i brug.

 Kilde: SOK