[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Generalmajor Per Ludvigsen åremålsansættes som National Materieldirektør/chef for Forsvarets Materieltjeneste fra 15. marts 2008.

Afdelingschef i Forsvarsministeriet, oberst Bjørn Ingemann Bisserup, er i dag ved kongelig resolution ansat på åremål i 3 år fra den 1. august 2008 som generalløjtnant og chef for Forsvarsstaben. Bjørn Ingemann Bisserup afløser samtidig den nuværende chef, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, som tiltræder som forsvarschef samme dato.

Bjørn Ingemann Bisserup er 47 år og har gjort alsidig tjeneste i forsvaret, herunder blandt andet som chef for Kampvognseskadron ved Danske Livregiment og Bataljonschef ved Den Kongelige Livgarde og som kontorchef i Forsvarsministeriet. Bjørn Ingemann Bisserup har siden 15. februar 2004 været afdelingschef i Forsvarsministeriet.

Generalmajor Per Ludvigsen er ligeledes ved kongelig resolution i dag ansat på åremål i 3 år fra den 15. marts 2008 som generalløjtnant og National Materieldirektør/chef for Forsvarets Materieltjeneste. Per Ludvigsen afløser dermed den nuværende chef for Forsvarets Materieltjeneste, kontreadmiral Finn Hansen, som tiltræder stillingen som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Per Ludvigsen er 50 år og har ligeledes en alsidig baggrund i forsvaret og Forsvarsministeriet. Per Ludvigsen har siden 2003 varetaget stillingen som chef for Forsvarsstabens Koordinationsstab.

Udnævnelserne giver anledning til en større rokade i Forsvarets ledelse.

Oberst Per Pugholm Olsen bliver udnævnt til generalmajor og chef for Koordinationsstaben i Forsvarskommandoen. Han kommer fra stillingen som stabschef ved Flyvertaktisk Kommando.

Per Pugholm Olsens stilling bliver overtaget af oberst Max Arthur Lund Thorsø Nielsen, som nu er chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen.

Oberstløjtnant Morten Danielsson bliver udnævnt til oberst og bliver ny chef for Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat. Alle udnævnelserne finder sted 15. marts.