[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Line Lærkholm-Bengtsen

Med en militær parade markerer flyvevåbnet i eftermiddag, at Hans Christian Enevold Nielsen bliver ny chef for Combat Support Wing i Karup. H.C.E. Nielsen har gjort tjeneste i Forsvarsstaben og været chef for den nationale operationssektion. 2004-2005 var han udsendt som leder af FN-observatører i Ægypten.

Combat Support Wing – en støtte for flyvevåbnet
H.C.E. Nielsen bliver chef for en relativ ny enhed. Combat Support Wing (CSW) opstod i forbindelse med det seneste forsvarsforlig og er en støtteenhed for flyvevåbnets øvrige enheder. CSW står for bevogtning, kommunikation, lastning/losning af fly og læge- og sundhedsfaglig støtte.
I øjeblikket er 45 soldater fra CSW udsendt til Kandahar Airfield i det sydlige Afghanistan. Derudover er en række soldater udsendt til blandt andet Kosovo og Irak.