[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Michael Aagaard Jensen

Ansatte i Forsvaret har ikke større risiko for kræft end øvrige danskere uden for Forsvaret i tilsvarende stillinger. Det er hovedkonklusionen på en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, som offentliggøres i dag.

Største af sin art
Initiativet til undersøgelsen, der dengang var den største af sin art, blev taget af Forsvarskommandoen i 2003. En kortlægning af sammenhængen mellem erhverv og kræft pegede dengang på, at nuværende eller tidligere ansatte i Forsvaret havde en øget risiko for forskellige kræftformer sammenlignet med andre lønmodtagere. Formålet var, at undersøge om det kunne skyldes bestemte elementer af Forsvarets arbejdsmiljø.

- Det er med tilfredshed, at vi nu har modtaget denne meget omfattende rapport fra Kræftens Bekæmpelse. Den kan give os et fingerpeg om, hvor i Forsvaret der kan sættes ind for at gøre vores arbejdsmiljø endnu bedre og mere sikkert, siger forsvarschef Jesper Helsø.

Ikke større risiko
Undersøgelsen viser, at de ansatte i Forsvaret, der arbejder ombord på fly, har natarbejde eller arbejder som mekaniker, har en øget risiko for kræft i forhold til en gennemsnitsdansker. Men set i forhold til øvrige danskere uden for Forsvaret i tilsvarende jobs er risikoen den samme.

-I det store hele viser undersøgelsen, at risikoen for kræft blandt ansatte i Forsvaret i perioden efter omkring 1990, er nogenlunde som i det øvrige samfund. Det er vigtigt at huske på, at der findes mange typer af arbejde inden for Forsvaret, f.eks. kontorarbejde, kantiner, beklædningsfremstilling, undervisning og værksteder, siger seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse, der sammen med læge, ph.d. Christina Funch Lassen står bag undersøgelsen.

En anden del af undersøgelsen fokuserede på at mandlige ansatte, der kan have været udsat for radarstråling, har en øget risiko for bestemte kræftformer. Her viser undersøgelsen, at der har været en risiko, men kun for folk der har arbejdet med reparation af radar i perioden fra 1960 til 1980.

Selvom risikoen for kræft er den sammen for Forsvarets medarbejdere og andre i tilsvarende stillinger, bliver det ikke en hvilepude.

- Forsvaret er i lighed med andre offentlige institutioner pålagt at løse en lang række opgaver på alle tider af døgnet til gavn og glæde for det danske samfund. Forsvaret kan derfor ikke, uden at gå på kompromis med løsningen af disse opgaver, helt eliminere de risikoområder rapporten peger på. Vi er derfor blandt andet i samarbejde med de faglige organisationer i gang med at kigge på mulige tiltag til at forebygge og eventuelt reducere de risikoområder der er, siger Forsvarschef, Jesper Helsø.

Læs hele rapporten som PDF her.
Læs resume af rapporten her