[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

– Det tegner lovende. Sådan er overlæge Peter Ric-Hansens indtryk af Camp Bastions nye britiske felthospital, der blev indviet 6. februar. Det er slut med telte, som vækker minder fra TV-serien MASH. De er blevet afløst af et hospital med et mere sterilt og professionelt miljø.
– Felthospitalet kan sagtens måle sig med den standard, vi kender hjemmefra, mener Peter Ric-Hansen.
Det eneste, der afviger fra et dansk hospital er, at læger og sygeplejersker ikke er klædt i kridhvide kitler og træsko, men i kampuniformer og støvler.

Danske læger kan tjekke billeder
Hospitalet er udstyret med en CT-scanner, der er vigtig for, at lægerne kan stille den rigtige diagnose. Scannerens billeder kan afsløre om sårede soldater har indre blødninger. Som noget nyt har lægerne også mulighed for at sende billederne fra CT-scanneren til en hjemmeside i Tyskland, som danske læger kan nærstudere.
– Det er en klar forbedring af traumebehandlingen, at vi kan drøfte billeder af tilskadekomne soldater med vores kolleger i Danmark, fastslår Peter Ric-Hansen. Hospitalet kan naturligvis også tage almindelige røntgenbilleder.

Eget konsultationslokale
En anden positiv ændring for de danske soldater er, at de nu har fået deres eget konsultationslokale. Her kan de i fred og ro drøfte helbredsproblemer med det danske sundhedspersonale. Samtidig har de danske læger, sygeplejersker og sanitetspersonel deres eget rum til deres instrumenter. Danskerne er i øvrigt begejstrede for deres engelske kolleger.
– Vi har et fantastisk samarbejde, roser Peter Ric-Hansen englænderne.