[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Christian Ribergaard

Skroget på det nye skib er næsten færdigbygget. Det kommer til at bestå af aluminium, mens overbygningen hovedsagelig vil bestå af glasfiber. De lette materialer gør, at skibet kun har en dybdegang på lidt over en halv meter. Det gør at skibet kan samle vand op på kun en meter vand.

Olieopsamling på en meter vand
Det nye skib bliver lige omkring 16 meter og vil kun have en dybdegang på lidt over en halv meter. Det er blandt andet erfaringer fra tidligere oliekatastrofer, som ligger til grund for det nye skib. Olien bliver opsamlet i stævnen med en såkaldt børsteskimmer. Herfra bliver det pumpet bagud og ned i specieldesignede oliesække. Disse sække bliver enten samlet op af et andet skib, eller samlet til senere opsamling.
- Skibet er meget fladbundet på grund af kravet til sejlads på lavt vand. Samtidig skal det jo kunne rykke hurtigt ud så en oliepøl kan samles op før den driver ind på kysten, hvor den forvolder endnu større skade. Det har været en udfordring at designe et relativt hurtigt, fladbundet skib, der samtidig skal kunne ”sejle lige ud” og manøvrere ved de lave hastigheder, hvor skibet skal samle olie op, forklarer Lars Normann Olsen, som er en af designerne af MILJØ 103.

Mandskabet med i produktionen
Det kommende mandskab har fra start været godt involveret i projektet. De har fået lov til at komme med inputs omkring design og indretning af det nye miljøskib. Mandskabet på dækket har været med til at bestemme, hvordan det udstyr de bruger i kamp for miljøet er installeret. Samtidig har cheferne fået lov til at indrette broen, efter hvordan de har fundet det mest praktisk.

Et udfordrende skib
Lars Normann Olsen forklarer, at skibet ikke er som andre skibe. Skibet er bredere og mere fladbundet. Det er de specielle forhold skibet er lavet til, som har resulteret i det lidt anderledes design. Bland andet er skibets bund ekstra kraftigt dimensioneret, fordi et af forsvarets krav har været, at skibet skal kunne tåle at berøre bunden. Der var også udfordringer angående manøvrering:
- Når man forsøger at dreje med et fladbundet skib, har det ofte tendens til at sejle sidelæns i stedet. Modelforsøgene tyder på at det er lykkedes. Nu bli’r det spændende at se hvordan det færdige skib opfører sig. Vi har blandt andet et par væddemål kørende omkring skibets tophastighed, slutter Lars Normann Olsen.

Det nye skib skal ifølge planerne afleveres fra værft den 21. februar 2008 og sejles til dets nye base i Korsør.

Kilde: Søværnets Operative Kommando