[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg

Det er bedre at forebygge end at helbrede. Det er på mange måder en frygteligt tyndslidt kliche. Men når det handler om forurening med olie og andre kemikalier i havene, er det et udsagn, der rammer plet. En helt ny analyse fra Forsvarsministeriet viser, at det statistisk set kun er muligt at opsamle 10 – 20 procent af olien ved et udslip. Det skyldes først og fremmest, at vejrforholdene ofte gør det vanskeligt eller direkte umuligt, at inddæmme og opsamle olien. Analysen, der er udarbejdet af COWI, viser også, at det er meget krævende at forbedre beredskabet. Selv hvis de danske miljøskibe kunne komme hurtigere frem end nu, og hvis Danmark fordoblede mængden af flydespærringer, ville beredskabet mod olieforurening ikke blive væsentligt bedre.

Sikker sejlads
Alligevel er risikoen for oliedækkede danske strande og indsmurte havfugle begrænset. Det skyldes både en konstant overvågning fra Søværnet skibe, miljøfly, satellitter og mere end 6000 frivillige havmiljøvogtere. Men også at de danske farvande er sikre at sejle i. Ruterne igennem Danmark er godt afmærkede. Og skibene bliver ikke alene overvåget af søværnet. De bliver også vejledt.
- Siden 1. oktober sidste år har vi i Storebælt givet sejladsvejledning i stedet for overvågning. Vi  har nu mulighed for at kalde skibene op og råde dem til, hvordan de skal sejle gennem Storebælt. Det ser vi som et vigtigt skridt. Samtidig har vi udvidet det geografiske område for VTS i Storebælt, så den intensiverede overvågning dækker et meget større område, siger Stefan Neubauer Andersen fra Søværnets Operative Kommando.

Stefan Neubauer Andersen forklarer også, at større skibe der sejler igennem danske farvande kaldes op og rådes til at tage lods om bord, jævnfør den Internationale Maritime Organisations anbefalinger. Vælger de alligevel ikke at tage lods om bord, får de at vide, at Søværnets Operative Kommando holder særligt øje med dem. Og at deres manglende lyst til at tage lods ombord vil blive meddelt deres hjemland. Den øgede indsats på dette område har væsentligt fremmet villigheden til at tage lods.

Ingen kan alene
Hvis ulykken alligevel sker og olie flyder mod de danske kyster, er det ikke alene det danske beredskab, der sættes ind. Hverken Danmark eller de øvrige lande omkring Østersøen, har alene den nødvendige kapacitet til at håndtere en større forurening. Derfor hjælper de hinanden.
- Vi plejer at sige, at vi er heldige, at vi tilhører Østersøregionen. Det er det bedst regulerede område i verden inden for havmiljø. Derudover har vi gode aftaler med Tyskland og Sverige om at hjælpe hinanden. Vores forskellige kapacitet supplerer hinanden godt og vi øver hver år sammen, siger Stefan Neubauer Andersen.

Læs et resume af Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse af det samlede havmiljøberedskab.