[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Michael Aagaard Jensen

Mørket er begyndt at sænke sig over Øresund, og der er ikke blevet fundet yderligere olie, end de 160 kubikmeter, der blev opsamlet i går og i dag.

Det er nu Søværnets Operative kommandos vurdering, at der ikke er mere olie at samle op. Derfor indstilles operationen. Der opretholdes fortsat et beredskab på kort varsel i området, for alle tilfældes skyld.

Olieudslippet skete fredag, da skibet, Minerva Helen, skulle have pumpet olie ombord fra olieterminalen Prøvestenen. Men manifolden sprang og en større mængde hydraulikolie strømmede ud i Øresund.

Miljøskibene Gunnar Thorson og Mette Miljø blev sendt til stedet, og flyvevåbenet sendte en helikopter fra Roskilde til området. Søværnet bedte også Sverige om hjælp, der ligeledes sendte miljøskibe for at assistere de danske enheder.

Olie i klumper
Olien samlede sig i klumper i det kolde vand, og det var derfor muligt at samle den op. Miljøskibene kunne derfor samle olien op klump for klump.

De mange skibe involveret i operationen fortsatte i går og i nat, indtil det ikke længere var muligt pga. vejret og mørket. Da indsatsen blev indstillet var ca. 130 kubikmeter olie opsamlet.

Lørdagmorgen, hvor det atter var blevet lyst, fortsatte operationen. Danske og svenske miljøskibe, helikoptere og fly søgte dagen igennem søgt efter olien fra udslippet ved Prøvestenen.

Eftersøgningen er yderligere blevet suppleret af satellitbilleder, men ingen olie er blevet observeret, udover en tynd oliefilm og nogle små størknede klumper.

40 kubikmeter olie løbet ud på land
Det samlede udslip fra Prøvestenen er anslået til cirka 200 kubikmeter. Prøvestenen anslår endvidere, at den mængde af olie, som er løbet ud på land da olieledningens manifold bristede, til at udgøre ca. 40 kubikmeter.

Oplysningerne passer overens med situationen til søs. 2 danske og 3 svenske miljøenheder har i alt opsamlet, hvad der samlet svarer til en mængde på 160 kubilmeter olie. Det vurderes således, at langt hovedparten af udslippet nu er opsamlet.

Da der stadig hersker en vis usikkerhed om den faktiske mængde olie, der slap ud i havet, vil Søværnets Operatve Kommando fortsat holde et betydeligt beredskab klar i Øresund, såfremt der skulle dukke bekæmpbare olieforekomster frem på overfladen.

Blandt andet vil Søværnets Operatve Kommando koncentrere en enhed i nærheden af Saltholm, hvor der findes et fuglereservat, der nødigt skulle lide overlast.