[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Udsendelsesforhold, løn og ledelse er tre væsentlige årsager til, at medarbejdere i Forsvaret hopper fra og går ud i det civile erhvervsliv. Det konkluderer en rapport, udarbejdet af et eksternt konsulentfirma, og baseret på interviews med lidt over 450 medarbejdere, der tog deres afsked fra Forsvaret i 2007.

Mange af de årsager, der nævnes i rapporten, er allerede kendt af Forsvarets ledelse. Forsvarets Personeltjeneste gennemførte nemlig selv en undersøgelse af problemerne med personalemangel i Forsvaret i 2007. Undersøgelsen førte i efteråret til iværksættelsen af en samlet strategi for at skabe bedre sammenhæng mellem bemanding og opgaver i Forsvaret. Strategien blev kaldt Operation Bedre hverdag, og med den er der allerede fulgt op på mange af de afgangsårsager, som den eksterne rapporten remser op, samt på mange af de gode råd, som de afgåede medarbejdere nævner.

Tiltag i forbindelse med udsendelse
Årsagerne til afgangen ifølge rapporten er mangeartede, men udsendelse ligger ikke overraskende højest. 31 % af de adspurgte har valgt Forsvaret fra på grund af udsendelser og togter. Antal, varighed og uddannelse i forbindelse med udsendelse påvirker familielivet negativt.

Forsvaret har allerede overvejet udsendelseslængden nøje, og den er blevet gjort mere fleksibel for en stor gruppe af de udsendte medarbejdere. Dog gør blandt andet hensynet til operationernes karakter i hærens udsendte enheder, at varigheden vil forblive seks måneder for disse enheder.
Mange af tiltagene i Operation Bedre hverdag skal gøre det nemmere at være udsendt soldat eller pårørende. En pakke af tiltag henvender sig specifikt til de pårørende, som blandt andet får deres egen internetportal med indgange til rådgivning, praktiske oplysninger, netværk og meget mere.

Bedre lønforhold inden for rammerne
På lønsiden har 21 % svaret, at lønnen er en medvirkende årsag til, at de har valgt at gå ud i det civile erhvervsliv, både det generelle lønniveau og særligt lønnen i forbindelse med internationale operationer.

Forsvaret vil som en statslig institution aldrig blive lønførende. Alligevel har man set på de muligheder, man trods alt har, inden for de økonomiske rammer staten tilbyder. Derfor handler en række af de mange tiltag i Operation Bedre hverdag om løn, tillæg og personalegoder, som for eksempel øget betaling i forbindelse med udsendelse til internationale operationer.

Fokus på ledelse
En del af årsagerne til afgangen fra Forsvaret handler også om ledelse eller manglen på samme. For 16 % af de adspurgte har dårlig ledelse været en hovedårsag til deres afgang.

Forsvarets øverste ledelse har særlig fokus på ledelse i disse år. Projekter som det nye bedømmelses- og udviklingssystem, FOKUS, og arbejdsklimamålinger skal føre lederne i den rigtige retning. Men ledelse i Forsvaret skal også forbedres ved at se nærmere på hele grundlaget for ledelse i Forsvaret og på de rammer, lederne har for at dyrke personaleledelse i hverdagen. Operation Bedre hverdag vil give mere luft til lederne, så de har bedre tid til at dyrke denne del af ledergerningen.

En samlet pakke
Årsagerne til afgangen fra Forsvaret har mange grunde – karrieremuligheder, jobindhold, geografi og personaleadministration kan også nævnes fra rapporten. Derfor omfatter Operation Bedre Hverdag også en bred vifte af tiltag.

”Med den samlede strategi, hvor vi skaber sammenhæng mellem opgaver og bemanding, gør Forsvaret alt for at forbedre forholdene for både medarbejdere og ledere. Både for at vi kan tiltrække nye medarbejdere, og for at vi kan fastholde vores eksisterende medarbejdere. Og vi holder et skarpt øje med, at de mange forskellige tiltag følges op allerede i år”, siger chefen for Forsvarsstaben Tim Sloth Jørgensen.


Vil du vide mere om Forsvarets strategi for forbedring af personelsituationen, så læs også folderen Operation Bedre hverdag.

Vil du læse rapporten om afgangsårsager i Forsvaret, så klik her.