[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Overdragelsen af patienter mellem Forsvaret og Rigshospitalet kan blive bedre. Det var en af konklusionerne af et møde, som Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, generallæge Erik Darre, i dag har haft med Rigshospitalets ledelse.

På mødet blev modtagelsen og den første behandling på Rigshospitalet gennemgået for at undgå situationer, hvor soldater lider unødigt.

”Jeg har haft et godt møde med Rigshospitalet ledelse. Vi var enige om, at overdragelsen og modtagelsen af patienten på Rigshospitalet ikke levede op til alle de standarder, som både Forsvaret og Rigshospitalet ønsker. Vi er helt enige om, at soldaterne skal have den bedst mulige behandling,” siger generallæge Erik Darre.

Forsvarets kontaktlæge, og den læge, som fulgte patienten fra Afghanistan, gjorde tidligt i forløbet Rigshospitalet opmærksom på patientens behov for smertebehandling og for at få skiftet patientens forbindinger. Patientens forbindinger var ikke blevet skiftet under transporten, fordi forbindingerne på grund af smerter kun kunne skiftes i fuld narkose, og det kunne ikke ske under transporten.

Rigshospitalet fremlagde dokumentation for indlæggelsesforløbet, hvor af det fremgår, at patienten fik smertebehandling første gang 35 minutter efter ankomsten og herefter hver ½ time intravenøst. Samtidig forberedte man patientens operation til gennemførelse snarest muligt. På grund af pågående operationer på andre traumepatienter kunne skiftning i fuld bedøvelse først påbegyndes kl. 02.00. På dette tidspunkt var alt disponibelt ekstrapersonale indkaldt. Indgrebet krævede 2 læger og efterfølgende blev patienten overflyttet til intensiv afdeling. Rigshospitalet konkluderede at der under de givne omstændigheder blev ydet den bedst mulige lægefaglige behandling.

Nu vil Forsvaret give Rigshospitalet bedre mulighed for at forberede modtagelsen og den første behandling af patienten. Forsvaret vil i den forbindelse:

- Sende et varsel om patientens tilstand i forbindelse med eventuelle mellemlandinger.
- Generelt give mere detaljerede oplysninger om patientens behov for behandling efter ankomsten til Rigshospitalet.
- Drøfte mulighederne for i samarbejde at forbedre procedurerne i forbindelse med modtagelsen af patienter og pårørende på Rigshospitalet, herunder de fysiske forhold for de pårørende og patienten i forbindelse med modtagelsen.


Henvendelser vedrørende Forsvarets transport og overdragelse af patienten samt om, hvordan Forsvaret følger sårede soldater: Forsvarets Sundhedstjeneste, presseofficer major Ole Nielsen, tlf. 39 77 1250, mobil: 2329 3275

Henvendelser vedrørende Rigshospitalets behandling af patienten: Informationsmedarbejder Lisbeth Westergaard, tlf. 3545 4142, Mobil: 2686 8603