[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Korvetten forventes at starte på sin første patrulje omkring 12. april, efter et kort genforsyningsophold i Limassol på Cypern.

Der er to formål med den maritime del af FN operationen UNIFIL. Det ene formål er at hindre våbensmugling ind til Libanon. Det gøres igennem intens overvågning, anråb af handelstrafikken og ved gennemsøgning af skibe, der anløber libanesiske havne. Gennemsøgningen udføres af de libanesiske myndigheder.
Det andet formål er at støtte Libanon med uddannelse af deres flåde, så de med tiden selv kan varetage overvågningen af deres eget farvand.
Den maritime del af UNIFIL varetages for øjeblikket af EuroMarFor, der er en europæisk multinational flådestyrke.

Operationsområdet er det østlige middelhav, i og ved det Libanesiske territorialfarvand.

Den maritime del af UNIFIL blev oprettet i august 2006 og har også tidligere haft dansk deltagelse.

Kilde: Søværnet Operative Kommando