[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarsministeriet har den 22. december besluttet, at den nuværende chef for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, fra 15. januar 2009 skal tiltræde stillingen som Assistant Chief of Staff Capabilities ved NATO-hovedkvarteret i Norfolk (Strategic Allied Command Transformation). Poul Kiærskou er 54 år. Poul Kiærskou afløser kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen i stillingen.
 
Som ny chef for Hærens Operative Kommando udpeges generalmajor Niels Henrik
Bundsgaard.
 
Niels Henrik Bundsgaard er 51 år og har gjort alsidig tjeneste i forsvaret, herunder blandt andet som chef for DANCON Irak, chef for 1. Jyske Brigade og som chef for Logistik Divisionen ved Forsvarets Materieltjeneste. Niels Henrik Bundsgaard har siden 1. januar 2008 været chef for Danske Division.

Kilde: Forsvarsministeriet