[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I 2003 iværksatte Forsvarskommandoen en undersøgelse i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse for at få belyst, om der generelt var arbejdsmiljømæssige forhold, der kunne gøres bedre i forsvaret.

Samtidig havde der været rejst spørgsmål om, hvorvidt personer, der har haft bestemte arbejdsfunktioner i relation til arbejde med radarudstyr tilbage i tiden, kunne have været udsat for ioniserende stråling, og dermed have en risiko for udvikling af særlige kræftformer.

I 2003 undersøgte Forsvarskommandoen, om der var mulighed for at identificere alle de medarbejdere, der kunne have været udsat for ioniserende stråling. Det var ikke muligt, idet man dengang ikke registrerede dén type af arbejdspladser.

Forsvarskommandoen valgte på flere måder at hjælpe de af forsvaret nuværende eller tidligere medarbejdere med rådgivning om, hvad man skulle gøre. Dels oprettede Forsvarets Sundhedstjeneste en telefonlinie, hvor man kunne få lægefaglig rådgivning, dels bidrog FKO med tekniske oplysninger om systemer m.v., såfremt der blev bedt om det. Endvidere valgte vi - som et helt særligt formål - at medtage udvalgte kræftformer i dén større kræftundersøgelse, vi allerede havde bestemt os for at gennemføre.
Vi håbede dermed at kunne få klarlagt, om der var særlige arbejdsfunktioner, der udgjorde en særlig risiko. Det ville samtidig også gøre det nemmere for den enkelte og andre at udelukke sig selv, og dermed nedbringe graden af utryghed og usikkerhed om, hvorvidt man selv var i en særlig risikogruppe.

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse blev offentliggjort den 21. januar 2008, hvor det fremgår, at der for mænds vedkommende er en øget forekomst af leukæmi, kræft i skjoldbruskirtlen, i endetarm samt i prostata, der kunne relateres til arbejdet med radarudstyr, reparation af senderør eller med selvlysende maling. Samtidig har Kræftens Bekæmpelse angivet perioden til at være arbejde, der var påbegyndt før 1981. Rapporten kan læses eller hentes fra Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, www.cancer.dk

Vi havde fra forsvarets side håbet, at der med rapporten var mulighed for at ”indsnævre” arbejdsfunktionerne, så der kunne siges noget mere præcist i forhold til den usikkerhed, den enkelte kan have. Det har vist sig ikke at været muligt, idet der er så få, der har deltaget (op til 6 personer), at Kræftens Bekæmpelse vurderede, at en mere præcis angivelse af funktion og antal ville kompromittere den anonymitet, den enkelte deltager i undersøgelsen var blevet lovet.

Hvad gør du nu?
I Danmark er det valgt, at det er Arbejdsskadestyrelsen, der ud fra en uvildig og objektiv vurdering træffer afgørelse om erstatning.

Hvis du har en formodning om, at du kan have været i en af de påviste risikogrupper og har kræft, skal du anmelde sagen, som en formodet arbejdsbetinget lidelse. Du tager kontakt med det stedlige infirmeri eller din egen læge og fortæller at du tilhører en af de påviste risikogrupper med en øget risiko for kræft. Lægen vil så udfylde anmeldelsen og sende den til Arbejdsskadestyrelsen til afgørelse.

Såfremt du allerede har anmeldt sagen og fået afslag, har du mulighed for at genfremsende din anmeldelse, hvis du mener at undersøgelsen styrker mistanken om en arbejdsbetinget lidelse.


Hvad gør Forsvarskommandoen?
Det betyder meget for Forsvarets ledelse, at arbejdsmiljøet ikke går ud over de ansattes helbred. Det er også årsagen til, at vi tilbage i 2003 iværksatte undersøgelsen ved Kræftens Bekæmpelse.

Konkret i forhold til den mulige sammenhæng mellem bestemte arbejdsopgaver og udvikling af enkelte kræftformer, kan vi med undersøgelsen sige, at de mulige sammenhænge som Kræftens Bekæmpelse peger på, ligger 30-40 år tilbage i tiden.  Forsvarskommandoen har fremsendt rapporten fra Kræftens Bekæmpelse til Arbejdsskadestyrelsen.

Konkret i forhold til de nuværende eller tidligere medarbejdere, der føler sig utrygge og usikre på, om de kan være i risikogruppen, er man altid velkommen til at henvende sig for at få lægefaglig rådgivning enten ved det lokale infirmeri eller at ringe til Forsvarets Sundhedstjeneste på telefon: 39771200.

Forsvarskommandoen arbejder i øjeblikket sammen med vores myndigheder og de faglige organisationer med at se på initiativer og tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet for forsvarets ansatte i forhold til samtlige af rapportens konklusioner om øget arbejdsrisici.