[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinter

Danmark har formandskabet for NACGF, Det Nordatlantiske Kystvagt Forum, som for øjeblikket er samlet i Ilullisat i Grønland.  Samtidig med at repræsentanter for 19 landes kystvagter snakker maritim sikkerhed, øver USA, Canada, Island og Danmark redning og olieberedskab i den isfyldte Diskobugt.

NACGF drøfter bl.a. redningsberedskab og maritim sikkerhed i de arktiske farvande, herunder risikoen ved meget større trafik omkring Grønland, som følge af den svindende havis.  Og problemerne ved en større redningsaktion er meget anskuelig under den samtidige øvelse, hvor en canadisk isbryder og to danske flådefartøjer, sammen med fly fra Island og USA, skal komme skibbrudne til undsætning i et udfordrende klima over et kæmpe territorium i en øde egn.

Presseofficeren ved Søværnets Operative Kommando Jesper H. Lynge udtaler:

- Grundet det arktiske område størrelse, og de set ud fra dette perspektiv knappe materielressourcer, er det særdeles essentielt, at der på tværs af nationerne øves de færdigheder der kan få afgørende betydning i nødsituationer. Dette uagtet om det drejer sig om redningsoperationer for at redde menneskeliv, eller det drejer sig om en større forurening i det sårbare arktiske miljø.

Fra Danmark deltager fiskeriinspektionsskibet Vædderen og det nyeste inspektionsfartøj Knud Rasmussen.  Fra Canada deltager den arktiske isbryder Pierre Radisson, mens Islands kystvagt bidrager med et Fokker-fly og USA med C 130 Hercules.

Den danske formand for NACGF er chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang. Og et af målene under hans formandskab har været at få IMO, den internationale maritime organisation, til at regulere og stille krav til en øget besejling af Arktis.

Det er første gang landene øver sammen i Arktiske farvande – sidst på ugen gælder det beredskabet mod oliekatastrofer i det yderst sårbare miljø.