[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Knud Grænge Mortensen

Store dele af de grønlandske farvande er endnu ikke opmålt nøjagtigt, men Søopmåling Grønland sørger for at der hvert år bliver mindre ikke kortlagt farvand. Der bliver flere og flere mennesker der kommer forbi de mange smukke fjorde.

30 krydstogtskibe der hvert år med tusindvis af passagerer besøger Grønland. Det kan udvikle sig til en regulær katastrofe, hvis skibene
ikke har præcise søkort at sejle efter.

Nøjagtige søkort har stor betydning for sikkerheden når et skib sejler rundt blandt de lumske skær, forrygende uvejr og
farlige kæmpestore ustabile isbjerge i de grønlandske farvande.

"For os er alle opmålinger lige vigtige" siger kaptajnløjtnant Uni Bull. "Selvfølgelig kan nogle opmålinger være vigtigere for sikkerheden
end andre, men for mig på det praktiske niveau, er de alle lige vigtige".
 
Uni Bull er chef for de to opmålingsskibe, SKA 12 og SKA 16, der hver sommer udfører et række opmålinger i de grønlandske farvande
Netop nu ligger skibene i Nuuk og påregner at starte opmålingen den 12 maj. De to opmålingsskibe har i år en række større opgaver.

Arbejdet med at sejle rundt i faste mønster og måle havbund kan forekomme monotont og ensformigt, men det er ikke tilfældet på Grønland.
Til forskel fra Danmark er det en enorm variation i havdybder, og der er en masse skær og små øer der skal omkringsejles for at få de nøjagtige data.

"så det er faktisk temmelig afvekselende at sejle søopmåling på Grønland" slutter Uni Bull.