[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Et tankskib går på grund i Øresund, og en mindre læk slipper 20 tons olie ud i vandet. Kort tid efter kaster miljøfartøjerne Gunnar Thorson og Mette Miljø fortøjringerne i København for at bekæmpe forureningen. Denne situation vil i 2009 være fortid, for da vil det være marinehjemmeværnets skibe, der skal være først på pletten for at bekæmpe olieforureningen.

1. oktober 2009 skal flytningen være på plads. Først som en udstationering i to år. Derefter får skibene fast basehavn i Frederikshavn.
 
Beslutningen om flytningen er taget af Forsvarsministeriet. Der er gennemført en kapacitetsundersøgelse vedrørende havmiljø. Den anbefaler, at miljøskibene flyttes fra København til Frederikshavn. Det sker, fordi risikoen for uheld og dermed havmiljøforurening i farvandet omkring Skagen, er vurderet særlig stor. Nytteværdien af de to miljøskibe vurderes at være størst, hvis de holder til på Flådestation Frederikshavn.

Forsvarsministeren Søren Gade:
- Jeg er glad for, at det er blevet besluttet at følge anbefalingerne og flytte miljøskibene derhen, hvor de gør mest nytte. Sammen med beslutningen om at omplacere to af marinehjemmeværnets fartøjer til Øresundsområdet betragter jeg dette som en væsentlig forbedring af det samlede havmiljø beredskab i Danmark.

To af marinehjemmeværnets enheder af 900-klassen placeres i henholdsvis Helsingør og Københavnsområdet i stedet for Frederikshavn og Hals/Aalborg. Det sker blandt andet for at sikre, at der fortsat er enheder i Øresund, som har flydespærringer om bord til brug for inddæmning af olie på vandet. Denne omplacering forventes afsluttet den 1. oktober 2009.

Stor omvæltning for skibenes besætninger
Når enheder flyttes fra den ene ende af landet til den anden, giver det traditionelt store dønninger i mandskabernes hverdag, og det tager et stykke tid, før det nye tjenestested bliver en del af de daglige rutiner. I værste fald kan det betyde tab af kompetence og erfaring.

Chefen for Søværnet Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang:
- Det er aldrig rart at blive flyttet fra den ene ende af landet til den anden. Det, vi nu vil fokusere på, er, at tage mest muligt hensyn til besætningerne i forbindelse med flytningen af skibene.

- Vi har nogle særdeles dygtige og dedikerede medarbejdere i miljøskibene. For at bibeholde de færdigheder, samt den viden og ekspertise som besætningerne besidder, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at bevare så meget af denne erfaring som muligt efter flytningen, runder Nils Wang af.

Kilder: Søværnets Operative Kommando og Forsvarsministeriet.

Læs Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse vedrørende havmiljø her.