[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Aftrædende Detachement Commander (DETCO), major T.R. Wollf taler til HELDET-holdet inden kommandoen overgives til tiltrædende DETCO, oberstløjtnant S. Ulrich.

Ved en parade den 28. september blev fanen og kommandoen over Flyvevåbnets Helicopter Detachment (HELDET) i Afghanistan overdraget fra hold 3 til hold 4.

- I kan være stolte af jeres indsats, og HELDET har ydet en betydelig indsats i det samlede billede, sagde chefen for det afgående hold 3, major T. R. Wollf med flyvernavn TAW.

- Helikopterbidraget har også haft en vis politisk bevågenhed, som forhåbentlig vil komme Flyvevåbnet til gode i de kommende forligsforhandlinger, sagde TAW yderligere.

Den nye chef for HELDET er oberstløjtnant S. Ulrich med flyvernavn RUL. Han sagde i sin tale til HELDET-holdet, at bidraget havde løst de pålagte opgaver med begrænsede ressourcer, og han forventede, at man efter bidragets hjemkomst ville evaluere dette, således at man i fremtiden kunne udsende et mere robust bidrag.

Læs mere om HELDET i Afghanistan i det seneste nyhedsbrev

(Kilde: Flyvertaktisk Kommando)