[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Uddrag fra Statsministerens tale ved Folketingets åbning tirsdag den 7. oktober 2008:

- Vi bekæmper terrorismen dér, hvor den har sit udspring. Forsvaret for vores sikkerhed starter ikke ved Danmarks grænse. Det starter i Helmand-provinsen i Afghanistan.

Her kæmper danske soldater for at forhindre, at Taleban igen får fodfæste. For Taleban og al-Qaida samarbejder og udgør en trussel mod hele den frie verden. Også mod Danmark. Her gør danskere en indsats for at give den enkelte afghaner et liv i frihed, fred og fremgang.

Men frem for alt kæmper de for, at vi herhjemme fortsat kan leve i tryghed og sikkerhed.

Derfor skylder vi vore soldater en stor tak og en stærk opbakning. Jeg vil gerne sende en hilsen til soldaterne på hold 6 i Afghanistan, som jeg selv besøgte for nylig. Vi er stolte over jeres professionalisme. Vi er taknemmelige over, at I har meldt jer til opgaven trods fare og afsavn. Vi er glade for jeres engagement.

Og jeg vil sende en hilsen til alle danske soldater og andre udsendte, der yder en stor indsats for frihed, fred og sikkerhed i verdens brændpunkter. Vi er stolte af jeres indsats. Den gør Danmark ære. Og den giver håb til frie og demokratiske kræfter over hele verden.

Når vi sender soldater ud på farlige missioner, så må vi også gøre vort yderste for, at deres sikkerhed er i orden. Det er vigtigt, at soldaterne har den uddannelse og det udstyr, som er nødvendig. Det skal afspejles i det kommende forsvarsforlig.

(Kilde: Hærens Operative Kommando)