[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Christian Ribergaard

Den sidste etape af søværnets hamskifte er nu sat i gang og kimen til de tre store fregatter bliver lagt om kort tid i Litauen. Det bliver søværnets største skibe og dem med mest ildkraft. Planerne er, at den første fregat skal præsenteres ved flådens 500 års jubilæum i 2010, hvor den vil være klar til prøvesejladser.

De tre nye fregatter, som bliver sat i produktion, er kendetegnet ved at have mere ildkraft end noget andet tidligere dansk orlogsskib. Samtidig har de et radarsystem, som med en afsøgningsradius på 400 km kan dække næsten hele Danmark.
- Fregatterne bliver de største enheder med den største kampkraft hidtil i søværnets snart 500-årige historie, forklarer projektansvarlig kommandørkaptajn Anders Friis.

Våben mod det hele
Anders Friis forklarer, at fregatterne bliver udstyret med multi-missilramper, som giver mulighed for, at der kan affyres mange forskellige missiler alt efter behov. Samtidig er skibene udrustet med et såkaldt Area Air Defence system. Et system som gør det muligt at beskytte et stort område mod angreb fra fly og missiler.
Fregatterne vil som standard blive udrustet med sømålsmissiler, luftforsvarsmissiler og torpedoer. Så der er noget mod både luft, sø og undervandsfjender. Fregatterne er forberedt for montage af en 127mm kanon på fordækket af samme type som er monteret på søværnets nye støtteskibe. Udover dette vil fregatterne som standard være udrustet med tre kanoner, to 76mm sø- og luftmålskanoner og en 35mmm nærforsvarskanon.

Dobbelt så store
Fregatterne er med deres ca. 138 meter i længden næsten dobbelt så lange som korvetten Olfert Fischer, som de er sat til at afløse. Kurt Skyggelund som er chefdesigner på denne nye unavngivne fregattype er stolt af det nye projekt. Projektet har haft stor bevågenhed internationalt, og er blevet fulgt med stor interesse.
- Fregatten er vokset og har nu næsten samme størrelse som støtteskibene. Den har dermed samme størrelse som destroyers havde for få år tilbage, det er blevet nogle store skibe, fortæller Kurt Skyggelund.

Fra patruljeskib til fregat
Da kontrakten på skibene blev underskrevet tilbage i 2006 lød den på tre patruljeskibe. Sådan lød opgaven fra politisk side, men i NATOs regi er patruljebåde dog en langt mindre skibstype. Altså ikke et 138 meter langt krigsskib. For at undgå forvirring har man valgt at omklassificere skibet til fregat, så det passer NATOs betegnelse. Anders Friis forklarer, at Danmark med de nye fregatter vil kunne få en central rolle i fremtidens NATO-missioner.

Produktionsstart er den 26. februar i Litauen og det samlede program er budgetteret til ca. 4.7 mia. kroner. Fregatterne forventes fuldt operative i perioden 2012-2014.