[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jari Nielsen

Danmark vil i 2008 til 2012 koncentrere den militære indsats yderligere om Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan. Forsvarets opgave er at bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen, da det er en af forudsætningerne for, at man kan skabe stabilitet og økonomisk udvikling i landet.

Den danske militære indsats fokuserer på Helmand-provinsen, hvor de danske styrker siden 2006 har bidraget til at forbedre sikkerhedssituationen i den centrale del af Helmand, der har muliggjort udvikling og genopbygning – om end i begrænset omfang - i og omkring byerne Lashkar Gah, Gereshk og Sangin.

Forsvarets erfaring er, at Danmark får større gennemslagskraft og er mere effektive, hvis man fokuserer indsatsen på et begrænset område, og de danske styrker har bidraget til en udvidelse af det samlede område i Upper Gereshk Valley, hvor der kan gennemføres udvikling og genopbygning.

Forsvaret vil således få tre primære opgaver.

Nemlig at bidrage til at skabe de nødvendige forudsætninger for, at de afghanske myndigheders autoritet kan udbredes i provinsen, at de afghanske sikkerhedsstyrker bliver parate til selvstændigt at gennemføre operationer og håndhæve den afghanske regerings autoritet samt at bidrage til at stabilisere Helmand tilstrækkeligt til, at der kan gennemføres langsigtet genopbygning og udvikling.

Det er planen, at den danske militære indsats skal mindskes, efterhånden som man når målsætningerne. Danmark skal spille en mere tilbagetrukket militær rolle i strategiperioden, og man fokuserer således i stigende grad på uddannelse og træning af de afghanske militære myndigheder. Det forventes, at Danmark skal overtage en uddannelsesenhed, hvis hovedopgave det bliver at uddanne dele af den afghanske hær i Helmand.

En forudsætning for at den militære indsats kan udfases er dog, at den afghanske hær og politiet gøres i stand til at kunne bevare en stabil sikkerhedssituation i landet.

For at sikre tilstrækkelig fleksibilitet i den danske indsats i Helmand, forhøjes styrketallet, så der om nødvendigt kan udsendes op til cirka 750 personer mod de nuværende cirka 665.

Hertil vil komme periodevise udsendelser af personel, der indgår i helikopterbidrag, felthospital samt personel ved et NATO-kommunikationsmodul.

- Det er meget positivt, at der nu foreligger en samlet, langsigtet national strategi for Afghanistan, baseret på et bredt politisk flertal i Folketinget. Der ligger nu klare rammer for Forsvarets styrkeproduktion til Afghanistan i perioden, hvilket er meget tilfredsstillende for Forsvaret og vores medarbejdere. Det er meget positivt, at strategien også indeholder mulighed for en mere fleksibel tilgang, så indsatsen kan reguleres i takt med situationens udvikling, siger forsvarschef, general Jesper Helsø.

Regeringen vil til efteråret fremlægge et forslag til folketingsbeslutning, som vil afspejle strategiens indhold.

Se regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan 2008-2012