[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Oberstløjtnant Anne C. C. Bill, chef for Planlægningsafdelingen i FPT, fik i dag overrakt Sundhedsprisen af chefredaktør Leif Fallesen fra Dagbladet Børsen. Sundhedsprisen - som uddeles af Dagbladet Børsen, rådgivningsvirksomheden Helse og sundhedskonsulentvirksomheden Healthy Company - skal opmuntre virksomheder til at arbejde for et sundt arbejdsmiljø.

- Vi har fået ledelsen til at sætte sundhed på dagsordenen. Blandt andet har medarbejderne nu mulighed for to timers idræt om ugen i arbejdstiden, der bliver givet tilskud til rygestop og vi har en massageordning, siger seniorsergent Steen Beringskjold, som er en af de to arbejdsmiljøledere i FPT, der har arbejdet for at gøre arbejdspladsen sundere:

- Prisen er en anerkendelse af, at det arbejde, vi gør, bliver værdsat og af ledelsens tiltag. Når vi kan sige, at det endelige resultat bliver fastholdelse af medarbejderne og nedbringelse af sygefraværet, er det ikke så svært at få gennemført, siger Steen Beringskjold.

I motivationen for prisen lyder det:

- FPT har i mange år sat fokus på at integrere sundhedsfremmeindsatsen i den daglige ledelse og har blandt andet oprettet en HR-funktion til at varetage implementeringen af og opfølgningen på sundhedsindsatsen. FPT ser sundhedsindsatsen som en investering. En investering, som skal kunne spores direkte på medarbejdertrivslen, men som også er med til styrke Forsvarets omdømme og dermed styrke for eksempel rekrutteringsevnen.

Forsvarets Personeltjeneste (FPT) har cirka 700 ansatte, hvoraf mange laver stillesiddende kontorarbejde.

Sund FPT

FPT beskæftiger cirka 700 medarbejdere fordelt over hele landet.

En tredjedel af medarbejderne er militært ansatte, mens cirka to tredjedele er civilt ansatte. I FPT er det arbejdsmiljølederne, der gør sundhedspolitikken nærværende for medarbejderne.

Udover to timers idræt i arbejdstiden, er der arrangeret rygestop-kurser, vægtvogterhold, stavgang, frugtordning og organiseret deltagelse i forskellige løb. Det er aktiviteter der alle har været med til at gøre en forskel i hverdagen. Sundhed indgår også i en større trivselssammenhæng, hvor seneste tiltag er udgivelsen af en stresspolitik.