[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

For konstablerne Thom Jepsen og Erik Juhl Frandsen, begge Den Kongelige Livgarde, vil gardens 350-års jubilæum i al fremtid komme til at stå som noget ganske særligt. Det var nemlig indirekte årsag til, at de to modtog Forsvarets Medalje for Tapperhed og Heltemod af majestæten selv.

Medaljer fra dronningen
Helt ekstraordinært havde Dronning Margrethe nemlig indvilget i at overrække de to medaljer i løbet af jubilæumsfestlighederne, og den dag blev for de to, der var udsendt til Afghanistan på hold 4 i efteråret 2007, altså dobbelt festlige.

Hyldest til soldaterne
Fra Forsvarets side var der lagt op til, at jubilæumsfestlighederne skulle danne rammen om en hyldest til de mange soldater, der har ydet og stadig yder en fantastisk indsats i forbindelse med løsning af opgaver i de internationale missioner. Det er særdeles krævende operationer, som desværre har krævet både dræbte og sårede soldater – men det er heldigvis også operationer, hvor de udsendte soldater gennem deres store indsats er med til at gøre verden til et bedre sted at leve.

Den direkte årsag til tildeling af de to tapperhedsmedaljer er beskrevet således:
”… den 19. september 2007, hvor Thom Jepsen og Erik Juhl Frandsen sammen i forbindelse med operation Palk Wahel i Helmand Provinsen søgte frem under kraftig fjendtlig beskydning for i to tilfælde at redde en såret kammerat ved uden tøven at have bragt den tilskadekomne i dækning og herfra straks ydede en særdeles veludført førstehjælp, indtil sanitetspersonellet kunne overtage behandlingen.”
Den ekstraordinære opofrende, modige og tapre indsats blev gennemført ufortøvet og uden opfordring og med risiko for eget liv og førlighed i forbindelse med redningsaktionen, hvilket ganske afgjort var medvirkende årsag til, at tiden mellem tilskadekomst og efterfølgende behandling blev forkortet, hvorved de tilskadekomnes behandlingsmuligheder blev betydeligt forbedret.