[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Christian Reinhold

Der er konflikt på den fiktive ø Roke Island midt i det Indiske Ocean. En eksisterende etnisk konflikt er blevet alvorligt forværret efter store oliefund på øen. FN har været til stede på øen i mere end et år, men har nu opgivet at løse konflikten og har bedt NATO om at gribe ind.

Under krisestyringsøvelse CMX 2008 bliver beslutningstagere i mere end 40 lande trænet i at handle og reagere fornuftigt i de dilemmaer, som alvorlige terrorhandlinger ofte vil sætte ansvarlige myndigheder i.

Beredskabsstabe trænes for første gang
Konflikten på Roke Island får også konsekvenser for Danmark. På en af øvelsens første dage rammes Danmark af en terrorhandling, der har direkte relation til konflikten. Der bliver tale om en terrorhandling til søs, og den får store forureningsmæssige konsekvenser. De nye beredskabsstabe, der blev oprettet som en følge af politireformen, skal trænes for første gang. Reformen af politiet fra 2006 medførte oprettelse af 12 store politikredse, og i hver af de kredse er politimesteren formand for den lokale beredskabsstab.

Ellers er det som under de foregående års øvelser den nationale operative stab og regeringens kriseberedskabsgruppe, der skal trænes.