[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Jan Schelbech

En muslimsk feltmufti fra Bosnien. En jødisk rabbiner. En katolsk monsignore og en finsk biskop med rang af generalmajor. Sammen med 80 andre ledende gejstlige fra væbnede styrker i 26 lande mødes de i dag mandag den 28. januar i København.

Temaet for konferencen for alle disse ledende militærgejstlige er ”People, Church and Military”. De 84 gejstlige skal diskutere betingelserne for at fungere som præst i krig.

Hvordan forkyndes fredens evangelium i en krigs- eller krigslignende situation? Hvordan kan man som kristen præst yde gejstlig bistand og sjælesorg til soldater af anden tro? Alle deltagerne stiller med hver deres erfaringer på disse områder.